Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20881
Author: Καραγιάννης, Χρήστος
Title: Διαχείριση κινδύνων έργων χρηματοδοτούμενων από δημόσιους φορείς
Date Issued: 2017
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Βλάχος, Δημήτριος
Abstract: Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση των διαδικασιών διαχείρισης δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των βέλτιστων πρακτικών. Η πλειοψηφία των πονημάτων που μελετήθηκαν αφορούν στην διαχείριση έργων, στη διαχείριση κινδύνων σε τεχνικά - κατασκευαστικά έργα καθώς και στη νομολογία, εθνική και κοινοτική, η οποία αφορά στον κατασκευαστικό κλάδο. Το κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό και περιέχει τον σκοπό και τη μεθοδολογία διερεύνησης του θέματος. Στο σημείο αυτό γίνεται ειδική αναφορά σε μια κατηγορία έργων η οποία αναπτύσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μεγάλο μέρος των πραγματοποιθέντων και μελλοντικών έργων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Το κεφάλαιο 2 αφορά στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο προκηρύσσονται και εκτελούνται τα τεχνικά έργα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Γίνεται διαχωρισμός των διαδικασιών οι οποίες ισχύουν για τα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα και καταδεικνύονται έμμεσα και οι διαφορές τους. Το κεφάλαιο 3 εισάγει τον αναγνώστη στις έννοιες των κινδύνων διαχείρισης έργων με παράθεση των σημαντικότερων εξ αυτών με έμφαση και εξειδίκευση στους κινδύνους των τεχνικών έργων. Μεγάλο ρόλο κατά την ανάλυση των εννοιών παίζει και η ομάδα η οποία συνθέτει και εκτελεί το έργο, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης των κινδύνων ενός τεχνικού έργου κυρίως στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο 4 συμπυκνώνει τις διαπιστώσεις όσων αναφέρθηκαν στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, καθώς και όσα υποστηρίζονται στην σχετική βιβλιογραφία και αφορούν στις διαφορές μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα. Γίνεται μια προσπάθεια παράθεσης των διαφορών των δυο κατηγοριών έργων στην Ελλάδα του σήμερα και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια του ελληνικού κράτους να συγκεράσει αυτές τις δύο κατηγορίες προκειμένου να αναβαθμίσει την ποιότητα των ομάδων που συμμετέχουν στην εκτέλεση τεχνικών έργων στην χώρα μας και να ασκήσει πιο αποτελεσματικά τον εποπτικό του ρόλο. Το κεφάλαιο 5 εξετάζει δύο περιπτώσεις έργων, ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού, στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και των δυο ενώ στο τέλος με βάση 10 κριτήρια γίνεται ανάπτυξη των ομοιοτήτων και των διαφορών τους από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνων κατά τα στάδια εκτέλεσής τους. Το κεφάλαιο 6 ανακεφαλαιώνει όσα ερευνήθηκαν στην παρούσα διπλωματική και καταγράφει ορισμένα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των δύο περιπτώσεων του προηγούμενου κεφαλαίου.
Keywords: Διαχείριση κινδύνων
Διοίκηση έργων
Project management
Risk management
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KaragiannisChristosMsc2017.pdf806.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons