Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20499
Author: Κυριακούλη, Μαρία
Title: H παρακίνηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και ο ρόλος της ηγεσίας: μια εμπειρική έρευνα των αντιλήψεων όλων των εμπλεκομένων.
Date Issued: 2017
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Supervisor: Σταμπουλής, Μιλτιάδης
Abstract: Με τις συνεχείς εξελίξεις στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, οι απαιτήσεις της κοινωνίας συνεχώς αυξάνονται με στόχο τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Συγκεκριμένα στην εκπαίδευση η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων και η ποιότητα στην παρεχόμενη εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων θέτοντας νέες βάσεις στην διοίκηση τους και εστιάζοντας στο πολυσύνθετο ρόλο του διευθυντή. Η παρακίνηση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της Διοίκησης αφού είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την απόδοση στο χώρο του σχολείου. Γύρω από την παρακίνηση, η οποία προσδιορίζει τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την εργασία τους και τη δέσμευση τους στο σχολείο, αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν εκτενώς οι απόψεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας αλλά και να καταγραφούν οι ενέργειες των διευθυντών των αντίστοιχων σχολείων στο σημαντικό θέμα της παρακίνησης που άπτεται της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης να αναδειχτούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν, να εντοπιστούν οι τεχνικές παρακίνησης αλλά και στοιχεία που την εμποδίζουν. Τέλος να επισημανθούν τα σημεία που συγκλίνουν τα δυο μέρη των εμπλεκομένων στην παρακίνηση και να διατυπωθούν ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίηση της παρακίνησης στην επίτευξη των στόχων του σχολείου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους. Με βάση τα παραπάνω διεξήχθη έρευνα, από το Δεκέμβρη του 2016 έως το Γενάρη 2017, σε 131 εκπαιδευτικούς και 39 διευθυντές με τη χρήση διαφορετικών ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς σε κάθε ομάδα του δείγματος. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 27 ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες αποτέλεσαν τις τέσσερις διαστάσεις παρακίνησης και 2 ανοιχτού που κατέγραφαν καλές πρακτικές παρακίνησης των διευθυντών και τα εμπόδια στην παρώθηση των εκπαιδευτικών. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε συγκέντρωση υψηλής βαθμολογίας σε όλες τις προτάσεις του ερωτηματολογίου και στις δύο ομάδες του δείγματος, εύρημα που φανερώνει ότι οι πλειονότητα των εκπαιδευτικών εκτιμούν τις ενέργειες των διευθυντών τους και παρακινούνται σε μεγάλο βαθμό. Επίσης διαπιστώθηκε η βαρύτητα που δίνουν στο ηγετικό προφίλ του διευθυντή και τα χαρακτηριστικά του τα οποία παραπέμπουν στη μετασχηματιστική ηγεσία σε συνδυασμό με τη συμμετοχική. Η ανάπτυξη του καλού εργασιακού κλίματος, της ουσιαστικής επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών, αναδείχτηκαν ως σημαντικοί παράγοντες για την παρακίνηση των εκπαιδευτικών. Άλλα ευρήματα επισήμαναν την ανάγκη των εκπαιδευτικών για επαγγελματική ανέλιξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι ευκαιρίες διαρκούς επιμόρφωσης με βάση τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα αναδυθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς θα συνέβαλλαν σημαντικά στην περεταίρω ικανοποίηση τους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.
Keywords: Εκπαιδευτική διοίκηση
Ηγεσία
Εκπαιδευτικοί
Παρακίνηση
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017
Appears in Collections:ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Πρώην Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης) (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KiriakouliMariaMsc2017.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.