Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19911
Author: Τσαμούρας, Κωνσταντίνος
Title: Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία
Date Issued: 2008
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Supervisor: Πρωτόγερος, Νικόλαος
Abstract: Η ανάγκη για την υιοθέτηση των ΔΛΠ, αποτέλεσε τροφή για πολλά άρθρα και έρευνες πάνω στον συγκεκριμένο τομέα. Η υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στη χώρα μας αποτελεί γεγονός. Γεγονός το οποίο επιβλήθηκε από τις 1/1/2005 στις εισηγμένες στα χρηματιστήρια εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Μετά από την καθιέρωση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και της λογιστικής τυποποίησης, η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ αποτελεί αναμφισβήτητα την δεύτερη μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο της λογιστικής. Τα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ αγκαλιάζουν τις ανάγκες της επιχείρησης που πλέον δρα σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οπότε στόχος των προτύπων είναι οι λογιστικές αρχές και κανόνες να είναι ίδιες για τις επιχειρήσεις όλου του κόσμου. Τα ΔΛΠ αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Στην συγκεκριμένη εργασία, γίνεται προσπάθεια για μία καταρχήν παρουσίαση των ΔΛΠ καθώς και το περιβάλλον κάτω από το οποίο δημιουργήθηκαν. Έτσι, παρουσιάζεται το πλαίσιο κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων και οι αρχές στις οποίες αυτό βασίζεται. Έπειτα, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση όλων των υφιστάμενων ΔΛΠ, όπου δίνεται έμφαση στον σκοπό του κάθε ΔΛΠ καθώς και το πεδίο εφαρμογής του. Στη συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την εφαρμογή των ΔΛΠ σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του ερωτηματολογίου, και μέσω συνέντευξης των ερωτώμενων στελεχών των εταιριών που συμμετείχαν, καταλήξαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά σε γενικές γραμμές υποδεικνύουν μία τάση ικανοποίησης των ερωτώμενων εταιριών από την μετάβαση και υλοποίηση των ΔΛΠ, ξεπερνώντας σχετικά ανώδυνα εμπόδια όπως το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση τους.
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TsamourasKonstantinosMsc2008.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.