Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19831
Title: Η Στρατιωτική στρατηγική του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στο Ιράκ και στη Συρία
Authors: Μούντζιας, Αλέξανδρος
Keywords: Ισλαμικό Κράτος
ISIS
Στρατιωτική στρατηγική
Issue Date: 2017
Publisher: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Abstract: Σκοπός στην παρούσα μελέτη, είναι η προσπάθεια αποτύπωσης της στρατιωτικής στρατηγικής (ΣΣ) του ISIS στο Ιράκ και στη Συρία. Ικρίωμα στην εν λόγω προσπάθεια θα είναι η ανίχνευση και η καταγραφή το τι σημαίνει ISIS, από τι συνίσταται, τι κομίζει, σε τι πιστεύει, τι πραγματικά θέλει να πετύχει, ακόμα και πως σχεδιάζει σε επιχειρησιακό επίπεδο και πως μάχεται σε αυτό του τακτικού. Εκτίμηση του γράφοντα είναι ότι, η αποτύπωση αυτή είναι απαραίτητο να προηγηθεί οποιασδήποτε άλλης εμβάθυνσης στο κύριο ζητούμενο της ΣΣ, διαφορετικά η ΣΣ -και οποιαδήποτε άλλη στρατηγική-, στερείται νοήματος ύπαρξης και συζήτησης. Όπως θα δούμε αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο, η στρατηγική σε όλες τις μορφές και τα επίπεδά της, ουσιαστικά εκφράζει το «πως» ο κάθε δρών θα επιτύχει «αυτό» που θέλει-οραματίζεται με τα μέσα που διαθέτει. Έτσι, ο εντοπισμός, η αποκάλυψη και η γνώση των παραπάνω, καθορίζουν το σχεδιασμό της ΣΣ και ταυτόχρονα μας επιτρέπουν στην καλύτερη κατανόησή της. Περίγραμμα Μελέτης Αποσκοπώντας να ακολουθήσουμε, τόσο τη χρονολογική όσο και τη θεματολογική μας πορεία μέχρι τη συνάντησή μας με το κύριο θέμα της μελέτης μας, θα πρέπει πρώτα από όλα να «συστηθούμε» με το ISIS. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο μέρος του εν λόγω πονήματος, αποσκοπείται η ιστορική ιχνηλάτηση του ISIS. Στo πρώτο κεφάλαιο, θα αναζητηθεί η γέννησή του, η εξελικτική του σχηματοποίηση μέχρι την αποκρυστάλλωσή του στη σημερινή του μορφή. Σταδιοδείκτης για τα υποκεφάλαια της ιστορικής μας ανασκόπησης, θα αποτελέσει ο Ιούνιος 2014 για δύο και μοναδικούς λόγους· η κατάληψη της Μοσούλης, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράκ και για ακόμα σπουδαιότερο λόγο, η σημειολογική ανακήρυξη του «Ισλαμικού Χαλιφάτου» από τον ηγέτη της οργάνωσης του ISIS. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα τολμήσουμε να «γνωριστούμε» καλύτερα με το ISIS, αλλά και να προσδιορίσουμε το τι είδους οντότητα συνιστά. Τα πεδία εξέτασής μας θα περιστραφούν γύρω από την ηγεσία του, τη δομή οργάνωσης και τη θρησκευτική-ιδεολογική του ταυτότητα. Επιπρόσθετα θα αναζητηθούν ομοιότητες και επιρροές από ιδεολογίες, αν το ίδιο κομίζει ιδεολογία, και τέλος «αν» και «που», μπορεί να κατηγοριοποιηθεί το «αποκαλυπτικό» όραμα του ISIS ως πολιτικού ρεύματος σκέψης. Για την εν λόγω ανάλυσή μας, θα εργαλειοποιηθεί η Διεθνής Θεωρία του Martin Wight. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο θα επιδιωχθεί να αναδυθεί τυχόν ταύτιση ή μη, του απώτερου σκοπού του ISIS με πολιτική στόχευση. Ακολούθως, στο δεύτερο μέρος ανιχνεύονται, με βάση τη βιβλιογραφία, βασικές έννοιες που αφορούν στο θέμα που πραγματευόμαστε. Ο λόγος είναι διττός. Αρχικά, κρίνεται απαραίτητο να προσεγγίσουμε εννοιολογικά και να αποδώσουμε τους ορισμούς των, ευελπιστώντας να οικοδομηθεί το γνωσιακό υπόβαθρο στο οποίο θα στηριχθεί η ακολουθητέα ανάλυσή μας. Από την άλλη, αποσκοπεί στην αποφυγή σύγχυσης ή παρανόησής τους μεταξύ του γράφοντα και του αναγνώστη, στη δυνητική περίπτωση της διαφορετικής ερμηνευτικής απόδοσης. Η διευκρίνιση αυτή, σε βαθμό εμμονής, οφείλεται στο ότι, όπως θα αποκαλυφθεί στην πορεία, για κάθε έννοια έχει αποδοθεί κατά καιρούς από αναλυτές και φορείς, περισσότεροι του ενός ορισμού. Σε αρκετές των περιπτώσεων παρατηρούνται δυσδιάκριτα όρια μεταξύ τους, σε σημείο αλληλοσυμπλήρωσης, ενώ σε άλλες αναδεικνύονται δευτερογενείς ορισμοί. Σε αυτό βασίζεται η μονοσήμαντη πρόθεση, οι ορισμοί στο παρόν πόνημα να αποτελέσουν το μοναδικό οδοδείκτη για τον γράφοντα. Το τρίτο μέρος θα αποτελέσει τον πυρήνα της ανά χείρας μελέτης, καθώς επικεντρώνεται στο βασικό ζητούμενο του θέματος. Θα εξεταστεί δηλαδή η στρατιωτική στρατηγική που εφαρμόζει το ISIS στο Ιράκ και στη Συρία. Ειδικότερα η χρονική περίοδος στην οποία θα ενσκήψουμε, αφορά στην τελευταία τριετία (2013-2016), χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, στην περίπτωση που η αναφορά μας και σε άλλες χρονικές περιόδους κριθεί αναγκαία. Πριν όμως εισέλθουμε στην στρατιωτική στρατηγική του, θα αναλύσουμε σε μικρότερη έκταση και αυτή της υψηλής. Η ενασχόλησή μας με την υψηλή στρατηγική του ISIS, δεν πρόκειται να επεκταθεί σε μία λεπτομερή ανάλυσή της, αφού άλλωστε δεν είναι και το κύριο ζητούμενο. Η στρατιωτική στρατηγική, όπως θα συναντήσουμε σε σχετικό κεφάλαιο, είναι υποσύνολο της υψηλής και η αναφορά μας στη δεύτερη κρίνεται απαραίτητη, διότι αφενός θα μας επιτρέψει να αντιληφθούμε καλύτερα τις επιδιώξεις του ISIS, αφετέρου θα αποτελέσει τη γέφυρα μετάβασης και ανάλυσης των στρατιωτικών σκοπών στη στρατιωτική στρατηγική. Επιπρόσθετα, ως μέρος της ανάλυσης, θα κατατεθούν οι μέθοδοι και τρόποι ενέργειας της στρατιωτικής δράσης του, τα οποία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον προσδιορισμό της στρατιωτικής του στρατηγικής. Στο τελευταίο μέρος, θα εξαχθούν τα συμπεράσματά μας. Συγκεκριμένα, μέσω μίας απλής μεθοδολογίας και της προηγηθείσας ανάλυσης, θα επιδιωχθεί να αναδείξουμε ποια ή ποιες είναι οι στρατιωτικές στρατηγικές που εφαρμόζει το ISIS στο Ιράκ και στη Συρία.
Description: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
URI: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19831
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MountziasAlexandrosMsc2017.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons