Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19668
Author: Χαραλάμπους, Βασίλειος
Title: H χρηματοοικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα του ξενοδοχειακού κλάδου στη Ρόδο
Date Issued: 2016
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Supervisor: Κουσενίδης, Δημήτριος
Abstract: Η βιομηχανία του τουρισμού αισθάνθηκε έντονα την πιεση και τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης. Είναι εμφάνες αύτο το συμπέρασμα από την παραπάνω μελέτη. Το 2010 αλλά και το 2011 ήταν οι χειρότερες χρονίες για τον παγκόσμιο τουρισμό. Αυτό παρατηρείται είτε από τα στατιστικά στοιχεία που αφίξεων τουριστών είτε από από την χρηματοοικονομική ανάλυση της ICAP. Ακόμη και η χρηματοοικονομική ανάλυση των δύο επιχειρήσεων που αναλύθηκαν παραπάνω το επιβεβαιώνει. Ο τζίρος και των δύο επιχειρήσεων ακολουθεί την τάση του κλάδου, όπου είναι μειωμένος αισθητά. Η Ρόδος, ανήκει στην κατηγορία των τουριστικών θέρετρων που ενώ χτυπήθηκαν εξίσου από την οικονομική ύφεση, ως προς τις αφίξει τουριστών αλλά και ξενοδοχειακών επενδύσεων έχει ανακάμψει. Είναι ένας τόπος που έχει αρκετά πλεονεκτήματα και μπορεί να καλύψει όλων των ειδών τις ανάγκες τουρισμού. Όμως, υπάρχουν τμήματα της που δεν έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο ακόμα όπωε το νότιο μέρος της. Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν επιχορηγήσεις για ανάπτυξη της περιοχής, δεν είναι του μεγέθους που ήταν παλαιότερα, όπως δεν υπάρχει και το απαιτούμενο ιδιωτικό κεφάλαιο. Ως γενικες παρατηρήσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο, πρέπει να υπάρχει μια σαφή στήριξη από την πολιτεία είτε αυτό είναι το κράτος, είτε είναι το επιμελητήριο, είτε είναι οι τοπικοί φορείς ακόμη και οι πολίτες. Πρέπει η στήριξη να είναι από παντού. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει ανάπτυξη ανάλογη των υψηλών υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μια ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων στην Ελλάδα. Είναι λυπηρό να υπάρχουν τόσα πολλά ξενοδοχεία με 1 αστέρι και 2 ενώ μπορεί αν υπάρχει η σωστη επιχειρηματικότητ να εξελιχθούν και να ευεργετιθεί και όλη η τριγύρω περιοχή. Ως προς κάποια κύρια οικονομικά στοιχεία που παρατηρήθηκαν μέσω των οικονομικών καταστάσεων, που είναι όμωε χαρακτηριστικά του κλάδου χρειάζεται να αναφερθεί ότι για παράδειγμα οι αποσβέσεις, Ο λογιστικός τρόπος παρουσίασης της απόσβεσης εξαρτάται καθαρά από την επιθυμία του επιχειρηματία ανάλογα αν τούτος είναι 100% ιδιοκτήτης της εταιρείας, αν είναι απλά μεγαλομέτοχος, αν έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, από τον αριθμό των μετόχων κλπ. Η αναφερόμενη παρουσίαση όμως είναι πάντοτε συνάρτηση του κέρδους ή της ζημιάς που επιθμεί να παρουσιαστει τα πρώτα χρόνια προς αποφυγή πάντοτε της μεγάλης φορολογίας.Συνηθισμένη πρακτική στις τουριστικές μονάδες είναι η απόσβεση να είναι βραχυπρόθεσμη. Ένα γενικό φαινόμενο που παρατηρήται στις ξενοδοχειακές επιχερήσεις, είναι ότι συνήθως οι επιχειρηματιές που ιδρύουν ξενοδοχεία έιναι είτε εργολάβοι, είτε μέτοχοι κατασκευαστικών εταιρείων. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς να γνωρίζουν τον κλάδο, εισέρχοτσι σε αυτόν και επιθυμούν να έχουν κέρδος με όποι συνέπεια.Δυστυχώς στην Ελλάδα, με εξαίρεση ένα μικρό αριθμό επενδυτών, ο μεγάλος αριθμός των ιδιοκτητών ή μεγαλομετόχων των τουριστικών μονάδων – καταλυμάτων είναι παντελώς ξένοι προς το αντικείμενο του τουρισμού. Τέλος, ως προς τις επιχειρήσεις που μελετήθηκαν, η επιχείηρηση Νήκας είναι σαφές ότι έχει ένα προβάδισμα εξαιτίας ότι δεν ανοίχτηκε στην δύσκολη χρονιά του 2010 αλλά μετέπειτα, δηλαδή γνώστης ποιών δυσκολιών έχει να αντιμετωπίσει. Με αυτο τον τρόπο δεν αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο τις απαιτήσεις των πελατών αι την εξωτερική δανειοδότηση με την επχείρηση Λάνδα Α.Ε.. Η επχείρηση Λάνδα Α.Ε. έχει ανακάμψει την τελευταία διετία σε σχέση με το 2010. Έχοντας όμως το πλεονέκτημα του μεγάλου πελατολογίου σε συγκρισή με την Νηκας Α.Ε. , είναι πολύ πιθανό με την ίδια στρατηγική σε μια διετία η Λάνδα να έχει θετικά αποτελέσματα όπως η Νηκας Α.Ε.
Keywords: Αριθμοδείκτες
Ανάλυση swot
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CharalampousVasileiosMsc2016.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.