Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1952
Συγγραφέας: Ευθυμιάδης, Τηλέμαχος
Τίτλος: Η ανεξαρτησία και η διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Αλλοι τίτλοι: Independence and transparency of the European Central Bank: a theoretical and empirical approach
Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκ-2006
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. (ΟΕ)
Επόπτης Καθηγητής: Μουρμούρας, Ιωάννης Α.
Περίληψη: Η Διδακτορική Διατριβή μελετά και συνεισφέρει στην βιβλιογραφία της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας των κεντρικών τραπεζών. Στο πρώτο κεφάλαιο διεξάγεται μια εκτενής επισκόπηση τόσο της θεωρητικής όσο και της εμπειρικής βιβλιογραφίας στα ζητήματα της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας των κεντρικών τραπεζών. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται εκτενής αναφορά και στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ως προς τους ρητούς στόχους που θέτει καθώς και στις θεσμικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και διαφάνεια αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο της Διατριβής αναπτύσσεται αλγεβρικό υπόδειγμα όπου εξετάζεται η επίδραση της αυτόματης τιμαριθμικής αύξησης των ονομαστικών μισθών στον βαθμό συντηρητισμού της κεντρικής τράπεζας όταν στην οικονομία υπάρχει μονοπωλιακή εργατική ένωση με ρητή απέχθεια στον πληθωρισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η επίδραση της αυτόματης τιμαριθμικής αύξησης στον πληθωρισμό σε μια δυναμική οικονομία όπου υπάρχει επιμονή στην απασχόληση. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται εμπειρικά η οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ του βαθμού διαφάνειας των κεντρικών τραπεζών και της πολιτικής έκδοσης δημοσίου χρέους, και πιο συγκεκριμένα του ποσοστού του ονομαστικού δημοσίου χρέους. Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται θεωρητικό υπόδειγμα όπου εξετάζονται οι συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, της διαφάνειας των κεντρικών τραπεζών και της πολιτικής έκδοσης δημοσίου χρέους. Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της Διδακτορικής Διατριβής βάσει των οποίων αναπτύσσονται προτάσεις προς την ΕΚΤ.
This PhD thesis studies and contributes to the literature regarding central bank independence and central bank transparency. The thesis is split into three parts with the first part providing in-depth reviews of the issues and key papers of both the theoretical and empirical literature on the central bank independence and transparency. Furthermore, there is an extensive review of the goals and functions of the European Central Bank (ECB) as well a short survey concerning the issues of inde¬pendence and transparency of the ECB. In the second part we examine how wage indexing affects the optimal degree of central bank con-servativeness. In particular, in the third chapter of the thesis we develop a theoretical model when there is a monopoly worker union in the economy which is explicitly inflation-averse and examine how wage indexing affects the optimal degree of central bank conservativeness. In the fourth chapter we study the same issue but in a dynamic setting where the economy is characterized by employment persistence. In the third part we examine the relationship between central bank independence, transparency and public debt policy. In particular, in the fifth chapter we empirically estimate the relationship between central bank transparency and the percentage of nominal debt for various OECD countries. In the sixth chapter we develop a theoretical model where we examine the inter-relationships between central bank independence, transparency and public debt issuing policy. The last part of the thesis reviews the results of the thesis and draws conclusions and recommenda¬tions towards the ECB.
Λέξεις Κλειδιά: Νομισματική πολιτική
Κεντρικές τράπεζες
Ανεξαρτησία
Διαφάνεια
Χρέος
Τιμαριθμική αύξηση
Monetary policy
Central banking
Independence
Transparency
Debt
Wage indexing
Πληροφορίες: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 185-197).
023/2006
Εμφανίζεται στις Συλλογές:Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Δ)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Efthimiadislicense.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)388,46 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα
Efthimiadis.pdf1,14 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.