Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18579
Author: Μόσχου, Άννα-Μαρία
Title: Διερεύνηση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του «καλού» εκπαιδευτικού σύμφωνα με εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη και την αυτοαποτελεσματικότητα τους.
Date Issued: 2015
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Supervisor: Πλατσίδου, Μαρία
Abstract: Η ερμηνεία και η διερεύνηση της έννοιας του «καλού» εκπαιδευτικού και των δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός για να χαρακτηρίζεται ως «καλός» αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς αφορά εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Ενώ παλαιότερα είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βιβλιογραφία στα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός, τα τελευταία χρόνια στράφηκε το ενδιαφέρον των θεωρητικών και των ερευνητών της εκπαίδευσης και στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες του εκπαιδευτικού. Αυτή η στροφή του ενδιαφέροντος απορρέει αφενός από την αναγνώριση των πολλαπλών συναισθηματικών διαστάσεων του διδακτικού επαγγέλματος και αφετέρου από την προσέγγιση της εικόνας του εκπαιδευτικού ως ολότητα, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τον εκπαιδευτικό ως άτομο και όχι μόνο ως φορέα γνώσης. Παρά τη στροφή και στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες αλλά και στη σημασία του εκπαιδευτικού ως άτομο παραμένει το γεγονός ότι η πλειονότητα των ερευνών που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά του «καλού» εκπαιδευτικού στηρίζονται κυρίαρχα στις εκτιμήσεις των μαθητών. Ωστόσο, για να προσεγγιστεί πληρέστερα το ποιος είναι ο «καλός» εκπαιδευτικός υπάρχει η ανάγκη να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και της αυτό-αντίληψης τους που επηρεάζει την εικόνα τους για το ποιος είναι ο «καλός» εκπαιδευτικός και ποια είναι η καλή και αποτελεσματική διδασκαλία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πρώτος στόχος της έρευνας, ήταν η διερεύνηση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του «καλού» εκπαιδευτικού μέσα από τα μάτια των ίδιων των εκπαιδευτικών και δεύτερος στόχος ήταν να εξεταστεί το αν η συναισθηματική νοημοσύνη και η αντίληψη της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συνδέεται με την αντίληψή τους για τις απαραίτητες συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες του «καλού» εκπαιδευτικού. Σε αυτό το πλαίσιο, στο πρώτο μέρος της εργασίας, που συνιστά το θεωρητικό μέρος, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στη θεωρητική προσέγγιση και ερμηνεία του «καλού» εκπαιδευτικού και των χαρακτηριστικών του έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί από τις απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η δεύτερη κεντρική διάσταση της εργασίας, που εστιάζει στη συναισθηματική νοημοσύνη και ειδικότερα στη συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και τέλος, το τρίτο μέρος του θεωρητικού ολοκληρώνεται με την τρίτη διάσταση της εργασίας, που εστιάζει στην αυτοαποτελεσματικότητα και συγκεκριμένα στην αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που συνιστά το ερευνητικό μέρος, αναπτύσσονται η μέθοδος, τα ερευνητικά αποτελέσματα και τέλος τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε και του παραρτήματος, που περιλαμβάνει το χρησιμοποιούμενο εργαλείο συλλογής δεδομένων.
Keywords: Συναισθηματική νοημοσύνη εκπαιδευτικών
Αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών
Χαρακτηριστικά "καλού" εκπαιδευτικού
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoschouAnnaMariaMsc2015.pdf828.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.