Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18525
Author: Μουχτή, Ελένη
Title: Ποιότητα εσωτερικού ελέγχου.
Date Issued: 2015
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Supervisor: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
Abstract: Η βασική αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, είναι η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και των συνδεδεμένων σε αυτόν Οργανισμών, σε συνδυασμό με την συμβουλευτική υποστήριξη της Διοίκησης. Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθήσει τον εκάστοτε οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης μιας συστηματικής επαγγελματικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της ποιότητας εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου, αναλύει και αξιολογεί τις δραστηριότητας του Οργανισμού, και υποβάλλει εγγράφως, τουλάχιστον, μια φορά το τρίμηνο, στην Επιτροπή Ελέγχου, τα σημαντικά ευρήματα των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων, καθώς και περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Εδώ συμβάλλει η ποιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στην πιθανότητα ένας ελεγκτής να ανακαλύψει μια παραβίαση στο λογιστικό σύστημα και να την αναφέρει. Ο ορισμός της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από δύο στοιχεία: τον εντοπισμό μιας δυσλειτουργίας και την αναφορά της. Η πιθανότητα που υπάρχει ένας ελεγκτής να ανακαλύψει μια απάτη εξαρτάται από τις ικανότητες του ελεγκτή, τις διαδικασίες που ακολουθεί, τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιεί και τις πολυπλοκότητες της κάθε επιχείρησης. Η πιθανότητα αναφοράς των ευρημάτων εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από την ανεξαρτησία που απολαμβάνει ο ελεγκτής αυτός. Επομένως, στην εργασία που ακολουθεί αναλύονται λεπτομερώς ο εσωτερικός έλεγχος, ο σκοπός και η αναγκαιότητά του, η ποιότητα εσωτερικού ελέγχου και ότι αυτή περιλαμβάνει, τα προβλήματα ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου και οι έλεγχοι που ακολουθούν, Περιλαμβάνονται επίσης, τα βήματα διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, και τέλος δεν θα μπορούσε να λείπουν οι περιορισμοί και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Keywords: Ποιότητα
Εσωτερικός έλεγχος
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MouchtiEleniMsc2015.pdf667.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons