Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17517
Συγγραφέας: Τόλιος, Παναγιώτης
Τίτλος: Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης εξαγωγών ελληνικής εταιρείας τροφίμων
Ημερομηνία Έκδοσης: 2015
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Νικολαΐδης, Χρήστος
Περίληψη: Το δυσµενές επιχειρηµατικό κλίµα που επικρατεί στην Ελλάδα δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτό το κλίµα αρκετές επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν διεξόδους επιλέγοντας στρατηγικές που θα τις οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Σε συνδυασµό µε την εντατικοποίηση του τοπικού ανταγωνισµού αλλά και την διεθνοποίηση των αγορών, η ανάγκη για την προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας αποτελεί µοχλό ανάπτυξης ακόµα και για µία µεσαία ή µικρή επιχείρηση. Μία από αυτές τις επιχειρήσεις είναι η εταιρεία Victus, η οποία είναι µία εταιρεία παραγωγής τροφίµων. Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη και παρουσίαση ενός εξαγωγικού σχεδίου για την εταιρεία Victus. Μέσα από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης επισηµαίνονται τα αδύνατα και τα δυνατά σηµεία της και µε την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος αναδεικνύονται οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζονται. Συνδυάζοντας τα παραπάνω γίνεται µία ανάλυση SWOT η οποία οδηγεί στην λήψη των κατάλληλων στρατηγικών αποφάσεων ώστε να ασκήσει η επιχείρηση τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Ο τελικός στόχος της εργασίας είναι να επιλεχθεί η χώρα ή οι χώρες στις οποίες θα εξάγει η επιχείρηση, να βρεθεί η µέθοδος µε την οποία θα κάνει τις εξαγωγές και να γίνει ένας προϋπολογισµός του κόστους υλοποίησης του εξαγωγικού σχεδίου.
Λέξεις Κλειδιά: Εξαγωγές
Τρόφιμα
Επιχειρηματικό σχέδιο
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ToliosPanagiotisMsc2015.pdf3,22 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.