Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/172
Συγγραφέας: Δριτσάκη, Χάιδω Ν.
Τίτλος: Η σχέση ανάμεσα στις δομές φορολογικών συστημάτων και οικονομικών δεικτών: μια εμπειρική έρευνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Αλλοι τίτλοι: The relationship between tax structures and economic indicators: an empirical investigation for European Union
Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκ-2005
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Επόπτης Καθηγητής: Βαζακίδης, Αθανάσιος
Περίληψη: Η οικονομική θεωρία υποστηρίζει ότι η οικονομία μιας χώρας επηρεάζεται από τη φορολογική της πολιτική και ότι μια αλλαγή στη φορολογία θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην οικονομία. Αυτή η διατριβή από όσα γνωρίζουμε είναι η πρώτη που κατανοητά ελέγχει αυτή τη θεωρία και μάλιστα την επεκτείνει ελέγχοντας αν η φορολογική διάρθρωση και οι αλλαγές στους φόρους επηρεάζουν τις οικονομίες άλλων χωρών. Οι σχέσεις μεταξύ των φορολογικών εσόδων στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζονται σε σχέση με 3 οικονομικούς δείκτες το ρυθμό μεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το ποσοστό (επί τοις %) των αποταμιεύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, και το ποσοστό (επί τοις %) των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και που έχουν μετρηθεί για 38 χρόνια, χρησιμοποιώντας φαινομενικά μη συσχετιζόμενες παλινδρομήσεις. Αυτοί οι δείκτες χρησιμεύουν σαν πληρεξούσιοι για την κίνηση της οικονομίας και την αντίδραση των φορολογουμένων στη φορολογική διάρθρωση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μορφή της φορολογικής διάρθρωσης που υιοθετείται από μια χώρα είναι υψηλά σημαντική σε σχέση με τους 3 οικονομικούς δείκτες όχι μόνο για μια δεδομένη χώρα αλλά μπορεί να επεκτείνεται και σ'άλλες χώρες. Αλλαγές στους υπολογισμούς παραμέτρων δείχνουν ότι μια χώρα μπορεί να επηρεάσει την οικονομία μιας άλλης μέσω αλλαγών στην εσωτερική φορολογική δομή. Οι επιπτώσεις για φορολογική πολιτική είναι σημαντικές καθώς η εκπλήρωση των επιδράσεων μιας αλλαγής στη φορολογική δομή ολοκληρώνονται.
Taxation, with its various forms, affect the ability and willingness of the individual to work, save and invest. These effects vary, depending on the tax base, tax structure and the level of tax burden. Several studies have shown that tax structure can largely influence public sector and tax policy can be an important tool in the promotion of saving, investment and economic growth. This applies both on developed and developing countries although there are key differences between tax mix and tax structure among countries with different growth levels. Citizens of every country make choices about the types and levels of taxes that are endemic to their country's tax structure. The combination of these taxes and their relative importance (i.e. tax mix or blend) varies substantially throughout the world. Internationally, economic equilibrium is dependent on many variables, including the tax policies of each country. And a change in a country's tax structure may affect the economy as a whole or only specific aspects of the economy such as saving or investment. Although little research has focused on the effect of the mix of taxes, economic theory suggests that a relationship exists between taxes and a country's economy. Prior research has focused either on the effects of total governmental spending on gross national product (GNP) or on selected types of taxes and only one economic indicator. In contrast, this research examines the relationships of both total tax revenues and each tax category with three economic indicators. Change in gross domestic product, saving and investment as percentages of GNP. These three indicators proxy for movements that occur in the economy and for taxpayer response to the tax structure.
Λέξεις Κλειδιά: Κατηγορίες φόρων
Οικονομικοί δείκτες
Ευρωπαϊκή Ένωση
Στασιμότητα
Συνολοκλήρωση
Αιτιότητα
Φαινομενικά μη συσχετιζόμενες παλινδρομήσεις
Tax categories
Economic indicators
European Union
Stationarity
Cointegration
Causality
Seemingly unrelated regression equations
Πληροφορίες: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ .297-315).
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
010/2005 και 010/2005 sup.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
dritsaki_ch_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)921,48 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα
Dritsaki.pdf1,98 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα
DritsakiAnnexes.pdf4,34 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.