Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16537
Συγγραφέας: Χουλέβας, Νικόλαος
Τίτλος: Εφαρμογή πληροφόρησης με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας για συσκευές Android.
Αλλοι τίτλοι: Information application using augmented reality of Android devices.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2014
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Επόπτης Καθηγητής: Τσιάτσος, Θρασύβουλος
Περίληψη: Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εφαρμογής για έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones) τύπου Android, στην οποία γίνεται χρήση της νεόκοπης τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality–AR). Η εφαρμογή χαρακτηρίστηκε με το όνομα ARSiNOE (Augmented Reality Spot iNfomedia application for Obscured Environments) και φιλοδοξεί να προσφέρει υπηρεσίες περιπτέρου ενημέρωσης (info-kiosk) και υποτυπώδους πλοήγησης χωρίς τη χρήση GPS, σε πολύπλοκα ή άγνωστα (κτιστά) περιβάλλοντα. Επιλέχθηκε διότι αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα που συνδυάζει την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε κινητές έξυπνες συσκευές αποσκοπώντας να δώσει λύση στο πρόβλημα δυσκολίας των επισκεπτών δημόσιων χώρων να ανακτήσουν χρήσιμη πληροφορία και να εντοπίσουν την επιθυμητή διαδρομή τους.
Within the framework of this diploma thesis, will present the design and the implementation of a multimedia application for smart mobile devices (smartphones) operating in Android system, which makes use of the newly established technology of Augmented Reality (AR). The application designated by the name ARSiNOE (Augmented Reality Spot iNfomedia application for Obscured Environments), aspires to serve as info-kiosk and to offer rudimentary navigation without using GPS, to complex or unfamiliar (built-in) environments. This approach was chosen because it is an innovative idea using Augmented Reality, aiming to solve the difficulty visitors of public spaces are usually have, in retrieving relevant information and locating their desired route.
Λέξεις Κλειδιά: Εφαρμογή πληροφόρησης
Smartphones
Information application
Android
Επαυξημένη πραγματικότητα
GPS
Augmented reality
Περίπτερο ενημέρωσης
Ιnfo-kiosk
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Το συνοδευτικό υλικό αφορά παρουσίαση και βίντεο δείγμα (demo) λειτουργίας εφαρμογής ARSiNOE.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ChoulevasNikolaosMsc2014extra.zipΣυνοδευτικό υλικό70,92 MBzipΠροβολή/Ανοιγμα
ChoulevasNikolaosMsc2014.pdf9,48 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons