Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15925
Συγγραφέας: Μαρκοπούλου, Μαρία
Τίτλος: Εμπειρική διερεύνηση της αποτίμησης του ελληνικού χρηματιστηρίου κατά τα έτη 2007-2011.
Αλλοι τίτλοι: Empirical investigation of the Greek stock exchange valuation from 2007 to 2011.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2013
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (ΛΧ)
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Περίληψη: Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη συμπεριφορά του χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την χρονική περίοδο 2007-2011, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι ορθά αποτιμημένο. Για την διερεύνηση του εξεταζόμενου προβλήματος, εξετάστηκαν 52 μετοχές, οι οποίες αποτελούν το 85% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της μελέτης εξετάζονται πτυχές της συμπεριφοράς του κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η μελέτη ξεκινά με την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού χρηματιστηρίου. Εφόσον, αποδεικνύεται ότι στο Χρηματιστήριο Αθηνών απορρίπτεται η ασθενής μορφή αποτελεσματικότητας, θεωρείται αρχικά ότι οι μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν είναι ορθά αποτιμημένες, επομένως, αναζητούνται άλλες θεωρίες για την ερμηνεία της συμπεριφοράς του, όπως η συμπεριφορική χρηματοοικονομική και η θεμελιώδης ανάλυση. Λόγω της σφοδρής κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία, η οποία έχει επηρεάσει την ψυχολογία των επενδυτών, ο συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων μπορεί να δώσει μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Από την παρούσα διατριβή προέκυψε ότι : • Απορρίπτεται η ασθενής μορφή της αποτελεσματικότητας. • Ισχύουν σε μεγάλο βαθμό κάποια φαινόμενα της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, όπως το Φαινόμενο της Διάθεσης. • Οι μετοχές που αποτελούν το 85% της συνολικής κεφαλαιοποίησης είναι κατά πλειοψηφία υποτιμημένες.
The thesis examines the behavior of the Athens Stock Exchange, during the period 2007-2011 in order to determine whether it is properly valued. To investigate the problem, there was an examination of 52 shares, which constitute 85% of the total capitalization of the Athens Stock Exchange. In order to achieve the purpose of the study, different aspects of its behavior were examined during the period 2007-2011. The study begins by testing the Efficiency of the Greek stock market. Since proving that in the Athens Stock Exchange the weak form efficiency is rejected, it is assumed that the stocks in the Athens Stock Exchange are not properly valued, and therefore, other theories need to be examined for the interpretation of its behavior, such as behavioral economics and fundamental analysis. Due to the severe crisis of the Greek economy, which has affected investor sentiment, a combination of both approaches can give a more complete picture of the Greek stock market. The results of the thesis showed that : • The weak form efficiency is rejected in the Athens Stock Exchange. • Certain phenomena of behavioral finance, such as the Disposition Effect, take place in the Athens Stock Exchange. • The shares that represent 85% of the total capitalization in the Athens Stock Exchange are mostly undervalued.
Λέξεις Κλειδιά: Αποτίμηση μετοχών
Θεμελιώδης ανάλυση
Υπόθεση αποτελεσματικών αγορών
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Stock valuation
Fundamental analysis
Efficient market hypothesis
Behavioral Finance
Πληροφορίες: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 279-306).
001/2012
Εμφανίζεται στις Συλλογές:Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Δ)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
MarkopoulouMaria_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)72,19 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα
MarkopoulouMaria_Phd2013.pdf3,48 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.