Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15765
Author: Καλαϊτζίδου, Ελευθερία
Title: Μελέτη διερεύνησης της σχέσης μεταξύ του στρες, της ποιότητας της εργασιακής ζωής και της πρόθεσης αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό σε εργαζόμενους νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Date Issued: 2013
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Αλετράς, Βασίλειος
Abstract: Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στην Ελλάδα να μετρηθεί το στρες και η ποιότητα της εργασιακής ζωής εργαζομένων νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε συνάρτηση με την πρόθεσή τους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα διανύει μία μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης. Σκοπός αυτής της μελέτης, είναι να επινοηθεί ένα εργαλείο μέτρησης των παραπάνω, ώστε να διερευνηθεί η μεταξύ τους σχέση. Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε, βασίστηκε σε παλαιότερες έρευνες, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που έγινε. Απευθύνθηκε σε τυχαίο δείγμα ιατρών και νοσηλευτών δύο νοσοκομείων της Ελλάδας, του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Διανεμήθηκε σε 293 άτομα και συμπληρώθηκαν 207 ερωτηματολόγια (βαθμός ανταπόκρισης 71%). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 14 ερωτήσεις που αφορούσαν το στρες, 24 την ποιότητα της εργασιακής ζωής, 2 την πρόθεση αναζήτησης εργασίας και 9 τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία. Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert και ήταν διατυπωμένες αρνητικά και θετικά, προς αποφυγή μεροληψίας. Για λόγους διευκόλυνσης της ανάλυσης, οι αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις μετατράπηκαν σε θετικά διατυπωμένες. Η ανάλυση έγινε βάσει μεθόδων περιγραφικής και εφαρμοσμένης στατιστικής. Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο, εκτιμήθηκαν μέσες τιμές, τυπικά σφάλματα των μέσων τιμών, τυπικές αποκλίσεις, λοξότητες κατανομών και διάμεσοι. Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη στατιστική ανάλυση, εκτιμήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων-μεταβλητών και έγινε Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση ξεχωριστά για τις ερωτήσεις που αφορούσαν στη ψυχολογική κατάσταση και για αυτές που αφορούσαν στην ποιότητα της εργασιακής ζωής. Με αυτόν τον τρόπο έγινε εξαγωγή παραγόντων-αθροιστικών κλιμάκων. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση αξιοπιστίας με την εκτίμηση του συντελεστή άλφα του Cronbach. Τέλος, εκτιμήθηκε η συσχέτιση των παραγόντων με τις δύο ερωτήσεις που αποτελούν και το ερευνητικό ερώτημα, βάσει του συντελεστή συσχέτισης Spearman’s Rho, ενώ έγινε και ανάλυση συσχέτισης των δημογραφικών - κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών με τις δύο αυτές ερωτήσεις. Η ανάλυση έγινε βάσει των μη παραμετρικών τεστ Mann-Whitney U test και Kruskal Wallis H test. Αποτελέσματα: Το προφίλ του μέσου ερωτώμενου στην έρευνα που διαμορφώθηκε ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκα, ηλικίας 41 έως 50 ετών, απόφοιτη Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, έγγαμη με παιδιά, νοσηλεύτρια με 16 έως 30 χρόνια προϋπηρεσία, μόνιμη στην εργασία της, με αμοιβή από 1000 έως 1500 € το μήνα, ενώ έχει βοήθεια και από την οικογένειά της στην οικονομική της κατάσταση. Η παραγοντική ανάλυση των στοιχείων του ερωτηματολογίου που έγινε, οδήγησε στη δημιουργία 3 παραγόντων που αφορούν τη ψυχολογική κατάσταση και 5 που αφορούν την ποιότητα της εργασιακής ζωής. Οι τιμές του συντελεστή Cronbach alpha στις αθροιστικές κλίμακες ήταν μεγαλύτερες από 0,60 πέρα από μία που ήταν 0,58. Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων των στοιχείων με τις αθροιστικές κλίμακες στις οποίες ανήκουν ήταν ικανοποιητικά (μεγαλύτερα του 0,40). Όσον αφορά στους παράγοντες μεταξύ τους, αυτοί στις περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο 1%. Επιπλέον, υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών- κοινωνικοοικονομικών στοιχείων και της πρόθεσης αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Συνεπώς, επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις της έρευνας. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται ικανοποιητικά όσον αφορά στην αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Ο παράγοντας που διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην απόφαση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, είναι αυτός που αφορά στην ισορροπία οικογενειακού-εργασιακού βίου. Μελλοντική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων καθώς και σε περισσότερες πόλεις, προσθέτοντας ενδεχομένως στα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και τον τόπο εργασίας του ερωτώμενου.
Keywords: Στρες
Ποιότητα εργασιακής ζωής
Πρόθεση αναζήτησης εργασίας
Εργαζόμενοι Ε.Σ.Υ.
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KalaitzidouEleutheriaMsc2013.pdf506.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons