Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15651
Author: Γρομπανόπουλος, Στρατής
Title: To LNG ως ευρωπαϊκή στρατηγική επένδυση.
Date Issued: 2013
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Supervisor: Σκιαδάς, Δημήτριος Β.
Abstract: Στις μέρες μας γίνεται έντονα λόγος για την παγκόσμια ζήτηση ενέργειας τόσο στις υπάρχουσες αγορές όσο και σε νεότερες. Σύμφωνα και με την απελευθέρωση των αγορών Φυσικού Αερίου και ηλεκτρισμού, την ασφάλεια που προσφέρεται στην τροφοδοσία, τους περιβαλλοντικούς λόγους, τη μείωση κόστους λόγω τεχνολογικής ανάπτυξης και τέλος την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, δημιουργείται μία μεγάλη δυναμική γύρω από το φυσικό αέριο και τη χρησιμοποίησή του ως νέα αναπτυσσόμενη και εναλλακτική μορφή ενέργειας. Η ενέργεια όμως δεν αποτελεί ένα απλό εμπόρευμα, έναν συνήθη οικονομικό πόρο, αλλά ίσως το σημαντικότερο διακύβευμα στην γεωστρατηγική αρένα του 21ου αιώνα. Και σε αυτό το πεδίο η Ευρώπη είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Αυτή τη στιγμή η Ε.Ε. εισάγει το 54% των ενεργειακών πηγών που χρειάζεται. Η μεγαλύτερη εξάρτηση παρατηρείται για το αργό πετρέλαιο (όπου εισάγουμε το 82% των αναγκαίων ποσοτήτων) και για το φυσικό αέριο (όπου εισάγουμε το 60%).Εκτιμάται ότι η εξάρτηση αυτή αναμένεται να φτάσει ως και το 80% μέχρι το 2030, εάν δεν αλλάξει το σημερινό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει πάνω από το 50% της ενέργειάς της από ορυκτά καύσιμα. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη αποτελεί ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο (τρίτη, πίσω από Κίνα, ΗΠΑ).Η Ελλάδα εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό ενεργειακής εξάρτησης στην Ε.Ε., με 72%  Εν όψει των δύο αυτών προκλήσεων, η Ε.Ε. αυτοδεσμεύτηκε με τον περίφημο πλέον στόχο «20-20-20» μέχρι το 2020, δηλαδή περικοπή των αερίων θερμοκηπίου κατά 20%, αύξηση των ΑΠΕ στο 20% του ενεργειακού μίγματος και αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20%. Ο κοινοτική αυτή δέσμευση έχει πολλαπλούς στόχους. Πέραν της συνεισφοράς της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών αγορών αλλά και θέσεων εργασίας, ενώ μετριάζει την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης.  Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, γιατί έχουν τεράστιο δυναμικό και σε σύγκριση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, είναι αειφόρες πηγές ενέργειας, ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον και μπορούν να διασφαλίσουν την παροχή ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης παραγωγής.  Το ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά και την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία άκριτα μετατρέπει την Ελλάδα σε μαζικό καταναλωτή ακριβοπληρωμένης πράσινης τεχνολογίας, χωρίς να γίνεται καμία συστηματική προσπάθεια εγχώριας ανάπτυξής, μέσω της συστράτευσης του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού.  Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο και πρώτη ύλη της χημικής βιομηχανίας. Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες στις οποίες βρίσκεται υπό πίεση. Σε αυτές τις κοιλότητες το φυσικό αέριο σχηματίστηκε με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο σχηματισμού του πετρελαίου και μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου βρίσκονται συνήθως μακριά από τα κύρια κέντρα καταναλώσεως· συνεπώς πρέπει να μεταφερθεί, αν και οι βιομηχανίες χημικής επεξεργασίας είναι συχνά εγκατεστημένες στην περιοχή της παραγωγής. Η μεταφορά του φυσικού αερίου εξαρτάται από την κατάστασή του. Σε αέρια κατάσταση μεταφέρεται με αγωγούς υπό υψηλή πίεση, ενώ σε υγρή κατάσταση μεταφέρεται με πλοία. Το αέριο υγροποιείται στους -162 βαθμούς Κελσίου και μεταφέρεται, όπως το πετρέλαιο, με δεξαμενόπλοια ειδικά κατασκευασμένα για τον σκοπό αυτό. Ένα κυβικό μέτρο υγρού φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε 600 κυβικά μέτρα αερίου σε ατμοσφαιρική πίεση. Το ειδικό βάρος του υγρού αερίου είναι σχετικά χαμηλό (περίπου 0,55). Τα πλοία που το μεταφέρουν λέγονται Υγραεριοφόρα πλοία και είναι ειδικός τύπος εμπορικών πλοίων, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια. Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (Υ.Φ.Α.) ή LNG (Liquefied Natural Gas) αποτελεί μέρος της εμπορικής δραστηριότητας του φυσικού αερίου που με την πάροδο του χρόνου κερδίζει έδαφος εξαιτίας της μείωσης του όγκου του κατά την υγροποίηση κατά 600 φορές. Με δεδομένη λοιπόν την ανακάλυψη του κοιτάσματος Αφροδίτη στην Κύπρο αλλά και το γεγονός πως η θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ δε θα αργήσει, καθώς έχει μπει στο πολιτικό πλαίσιο, πρέπει να μελετήσουμε σενάρια και να επιλέξουμε τα πιο αποτελεσματικά κάνοντας και χρήση της επαφής των ΑΟΖ της Ελλάδας και της Κύπρου, λίγο πιο πάνω από το τριπλό σημείο με την Αίγυπτο. Επιπλέον αποφεύγουμε την περιοχή που βρίσκεται ανατολικά των Δωδεκανήσων, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο βάθος και είμαστε στα όρια της τωρινής τεχνολογίας για τους αγωγούς. Επίσης έχουμε και την κοστολόγηση του μήκους του αγωγού σε σχέση με μια συμβατική μεταφορά μέσω LNG. Σε υψηλότερο επίπεδο, αυτός ο αγωγός πρέπει να υποστηριχθεί και μέσω του Interconnector Ελλάδας – Ιταλίας, «Δια-συνδετήριος Αγωγός Ελλάδος- Ιταλίας», ο οποίος αντιστοιχεί στον αγωγό που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία, μέσω ενός χερσαίου αγωγού, μήκους περίπου 600χλμ. και ενός υποθαλάσσιου αγωγού, του αγωγού «Ποσειδών», μήκους περίπου 200χλμ. Με άλλα λόγια ο αγωγός αυτός μέσω της υψηλής στρατηγικής μας συνδέει με το μέλλον όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μ’ αυτό τον τρόπο η Ελλάδα με τη Κύπρο αποκτούν ένα ρόλο σημαντικού γεωπολιτικού παίκτη. Περισσότερο από το ήμισυ της ενέργειας της E.Ε. προέρχεται από χώρες εκτός Ε.Ε. – και το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Μεγάλο μέρος αυτής της ενέργειας προέρχεται από τη Ρωσία, οι διαφορές της οποίας με τις χώρες διαμετακόμισης έχουν θέσει σε κίνδυνο τον εφοδιασμό τα τελευταία χρόνια – για παράδειγμα, στο διάστημα από 6 έως 20 Ιανουαρίου 2009 η ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέσω Ουκρανίας διακόπηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη στρατηγική επισκόπηση της ενεργειακής της πολιτικής το Νοέμβριο του 2008. Στην επισκόπηση αναφέρονταν τρόποι μείωσης της εξάρτησης της Ε.Ε. από τις εισαγωγές ενέργειας, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού της και να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Στο ίδιο έγγραφο υπήρχαν προτροπές για ενεργειακή αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, προτάσεις για ένα σχέδιο δράσης με στόχο την ασφάλεια του βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς επίσης και μια δέσμη προτάσεων για την ενεργειακή απόδοση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε βασικούς τομείς όπως κτίρια και προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια. Ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών πηγών και μια ποικιλία προμηθευτών, οδών μεταφοράς και μηχανισμών μεταφοράς μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Η οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, διαμετακόμισης και κατανάλωσης θεωρείται ως ένας τρόπος περιορισμού των κινδύνων που συνδέονται με την ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε.: η συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους».
Keywords: Α.Ο.Ζ
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
LNG
Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Επένδυση
Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών 1982
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.
Appears in Collections:ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GrompanopoulosStratisMsc2013.pdf9.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons