Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15345
Author: Χαλβατζής, Δημήτριος
Title: Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στην τριετία 2009-2011 ως επείγον και αποτελεσματικό μέτρο που βελτιώνει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση.
Date Issued: 2012
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Supervisor: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Abstract: Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται εμπειρικά το ύψος του ΦΠΑ και η διαχρονική μεταβολή του αναφορικά με τις εισροές και εκροές των μεγάλων επιχειρήσεων της ελληνικής επικράτειας. Το δείγμα αποτελείται από επιχειρήσεις που υπάγονται ελεγκτικά στη ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Με τις διατάξεις του άρθρου 55& 6 του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με την & 1 της Πολ. 1186/01-09-2011 Α.Υ.Ο. καθορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων ως μεγάλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις νοούνται οι υπόχρεοι του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. , καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες και τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών , το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ετησίως. Ως έτος βάσης για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών λογίζεται η διαχειριστική περίοδος 2009, κατά την αρχική ένταξη των επιχειρήσεων. Στην συνέχεια , για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερόμενα όρια εφόσον η επιχείρηση τα υπερβεί για δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις. Η χρονική περίοδος των δεδομένων καλύπτει τα έτη 2009, 2010 και 2011. Η εμπειρική προσέγγιση έγινε με τη μέθοδο της παλινδρόμησης όπου εκτιμήθηκαν γραμμικά και μη γραμμικά υποδείγματα. Για την ακρίβεια της εκτίμησης ελήφθη υπ’ όψιν η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας, ακραίων παρατηρήσεων και εξειδίκευσης του υποδείγματος. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν διορθώσεις των υποδειγμάτων παλινδρόμησης ώστε οι συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης να έχουν υψηλή αξιοπιστία. Τα εμπειρικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων της παλινδρόμησης επιβεβαίωσαν τη διαχρονική αύξηση του ΦΠΑ τόσο στις εισροές όσο και στις εκροές. Όμως η αναλογία αυτής της μεταβολής δεν ήταν η αναμενόμενη και επομένως η παρούσα έρευνα δείχνει την αναγκαιότητα για ένα διαφορετικό ύψος ΦΠΑ ώστε η μεταβολή να συμβαδίζει με την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων. Τέλος στη παρούσα εργασία εξετάζεται με τον έλεγχο υποθέσεων (ANOVA) εάν υπήρξε μεταβολή του μέσου ύψους ΦΠΑ κατά την τριετία 2009-2011, τόσο στις εισροές όσο και στις εκροές. Τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι πράγματι το ύψος του ΦΠΑ μεταβλήθηκε ακολουθώντας μία αυξητική πορεία στην προαναφερθείσα τριετία. Συμπερασματικά η παρούσα έρευνα χρησιμοποιώντας αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα (τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά και προήλθαν από την επεξεργασία 33.000 κωδικών της εκκαθαριστικής δήλωσης που ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών) έδειξε με εναργές τρόπο την ανάγκη αξιοποίησης του ύψους ΦΠΑ έτσι ώστε να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα(αύξηση των εσόδων ΦΠΑ).
Keywords: ΦΠΑ
Οικονομική κρίση
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChalvatzisDimitriosMsc2012.pdf695.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons