Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15317
Author: Βεζυργιάννης, Γεώργιος
Title: Εσωτερικός έλεγχος – εξωτερικός έλεγχος και διαδικασία φορολογικού πιστοποιητικού.
Date Issued: 2012
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Supervisor: Νεγκάκης, Χρήστος
Abstract: Ως έννοια η ελεγκτική διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει. Η βασικότερη διάκριση της ελεγκτικής είναι σε εσωτερική, εξωτερική και κρατική ελεγκτική. Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Ελεγκτικής και κατά επέκταση στο χώρο του Ελεγκτικού επαγγέλματος έχουν παρατηρηθεί ταχύτατες αλλαγές. Οι αλλαγές οφείλονται στη δύναμη της αγοράς αλλά και στις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, στην σημερινή εποχή εξαιτίας του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις απαιτείται η αναβάθμιση του ρόλου του ελέγχου μέσα σε αυτές. Η επιχείρηση, που είναι το κύτταρο αυτού του ευρύτερου συστήματος, πρέπει να ανταποκριθεί στην αποστολή της εφαρμόζοντας τις βασικές λογιστικές αρχές που έχει θεσπίσει η λογιστική επιστήμη. Η εφαρμογή των αρχών αυτών αποτελεί τη μοναδική λύση για τη σωστή αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών και την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με ακρίβεια, σαφήνεια και ειλικρίνεια. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις αρχές αυτές οδηγεί με βεβαιότητα σε καταχρήσεις, ατασθαλίες και σε εικονικά ή πλαστά αποτελέσματα. Για να αποφθεχθούνε τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει συστηματικός έλεγχος του συνόλου των λειτουργιών της επιχείρησης. Την ανάγκη αυτή έρχεται να ικανοποιήσει η σύγχρονη Ελεγκτική. Ο ρόλος της Ελεγκτικής για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομές της οικονομίας σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ζωτικός, με διαρκή αυξανομένη σημασία λόγω της συμβολής της ελεγκτικής στην μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων. Στο σύνολο της Ελεγκτικής περιλαμβάνεται ο εσωτερικός έλεγχος, ο εξωτερικός έλεγχος και ο φορολογικός έλεγχος. Η ελεγκτική καλύπτει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εξωτερικός έλεγχος), επίσης καλύπτει τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της μονάδας, του λογιστικού συστήματος, την αξιολόγηση των επιδόσεων των διοικούντων και της τήρησης των αρχών και κανόνων (εσωτερικός έλεγχος). Και τέλος, όλες τις επαληθεύσεις του λογιστικού και ουσιαστικού για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας ή μη των βιβλίων και στοιχείων και των δεδομένων και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά καθώς και την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων στις υποβληθείσες δηλώσεις και την απόδοση των οφειλόμενων φόρων, τελών, εισφορών στο δημόσιο (φορολογικός έλεγχος). Στην παρούσα λοιπόν διπλωματική εργασία η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναλύεται η έννοια του ελέγχου και παράλληλα αναλύουμε τις διαδικασίες εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού ελέγχου που πρέπει να τηρούνται από τις οικονομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο κύκλωμα των εσόδων, εξόδων και των υποχρεώσεων. Η εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά των εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο μια επιχείρησης και τη συμβολή των διαδικασιών αυτών στο ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η εργασία αναπτύσσεται δεκατέσσερα κεφάλαια, χωρισμένα σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά για τα έσοδα της επιχείρησης ξεκινώντας με τις εννοιολογικές αναλύσεις κατά ΕΓΛΣ και ΔΛΠ, στην συνέχεια αναλύονται οι διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και στο τέλος αναφέρονται οι φορολογικές διαδικασίες ελέγχου. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά για τα έξοδα της επιχείρησης με την ίδια διαδικασία. Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά για τις υποχρεώσεις, στο τέταρτο μέρος αναλύεται η διαδικασία του φορολογικού πιστοποιητικού και στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.
Keywords: Εσωτερικός έλεγχος
Εξωτερικός έλεγχος
Φορολογικός έλεγχος
Φορολογικό πιστοποιητικό
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VezyrgiannisGeorgiosMsc2012.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.