Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15294
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΜπιτζένης, Αριστείδηςel
dc.contributor.authorΛαζαρίδου, Ελισσάβετel
dc.date.accessioned2012-11-22T15:19:04Z-
dc.date.available2012-11-22T15:19:04Z-
dc.date.issued2012el
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15294-
dc.descriptionΔιπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.el
dc.description.abstractΤα οικονομικά δεινά που έπληξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008 και έπειτα, έχουν και την Ελλάδα ως πρωταγωνίστρια από το 2010 ως σήμερα. Παράλληλα, τα προηγούμενα χρόνια, οικοδομήθηκε στην Ε.Ε. το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης, για την αποφυγή της εξάντλησης των φυσικών πόρων, ενώ γνώρισαν αποδοχή οι πολιτικές της Ε.Κ.Ε που έχουν στο επίκεντρο την ανταποδοτικότητα των επιχειρήσεων στο κοινωνικό σύνολο. Σκοπός της εργασίας είναι να απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα αν επηρεάζει τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε) των ελληνικών επιχειρήσεων, η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση της τελευταίας πενταετίας και πιο συγκεκριμένα η ελληνική της διάσταση. Προκειμένου να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα, στο κυρίως σώμα της εργασίας αναπτύσσονται τα αντικείμενα της έρευνας. Καταβλήθηκε προσπάθεια να αναλυθούν οι δύο πυλώνες του ερευνητικού ερωτήματος ξεχωριστά και εν συνεχεία να συνδυαστούν, ώστε να προκύψουν τα συμπεράσματα. Στόχος υπήρξε, να διερευνηθεί πρώτα το γενικό και έπειτα να γίνει εστίαση στο ειδικό. Στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύεται η Ε.Κ.Ε.. Δίδεται ο ορισμός της, όπου καθώς δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός, ανατρέχουμε στους τρεις επικρατέστερους. Στη συνέχεια του κεφαλαίου μας απασχολούν οι ιστορικές καταβολές της και η κατηγοριοποίησή της που ανέπτυξε ο Frederick, (1986). Σταθμός για την αποδοχή της Ε.Κ.Ε. από την επιστημονική κοινότητα, υπήρξε η διατύπωση της θεωρίας των ομάδων ενδιαφέροντος από τον Freeman (1984), και αυτή είναι που αναπτύσσεται στη συνέχεια του κεφαλαίου. Ακολουθεί η παράθεση των διαφορετικών πτυχών της Ε.Κ.Ε. και για λόγους αντικειμενικότητας, διατυπώνονται τα επιχειρήματα που προβάλουν οι ενάντιοί της. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ανασκόπηση ερευνητικών εργασιών που παρουσιάζουν τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή πρακτικών Ε.Κ.Ε. από επιχειρήσεις. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τον δεύτερο πυλώνα του ερευνητικού ερωτήματος, που είναι η μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. τα τέσσερα πέντε χρόνια. Στην αρχή γίνεται αναφορά στους Επιχειρηματικούς Οικονομικούς Κύκλους που απαντώνται σε μια οικονομία και αναπτύσσονται οι διαφορετικές φάσεις τους. Κατόπιν, γίνεται μνεία στην οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ε.Ε. το 2008 και αναζητούνται τα αίτια που την προκάλεσαν. Από τις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα από την αγορά των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, η κρίση επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο και επηρέασε ραγδαία την οικονομική κατάσταση στην Ε.Ε.. Ακολουθεί ένα χρονολόγιο των γεγονότων με τις χώρες που πλέον υπέφεραν από αυτή, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου εξετάζεται εμπεριστατωμένα η περίπτωση της Ελλάδας. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η σύνδεση των δύο πυλώνων της τρέχουσας ερευνητικής εργασίας. Εξετάζονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην αειφόρο ανάπτυξη της Ε.Ε., όπως παρουσιάζονται σε σχετική έκθεση της Εurostat, (2011). Συγκεκριμένα, αναλύονται επιμέρους δείκτες που μετρούν την αειφόρο ανάπτυξη, και οι διακυμάνσεις τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την σύγκριση οικονομικών δεικτών από διάφορες χώρες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας και εξάγονται κάποια πρώτα συμπεράσματα. Το πέμπτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην Ε.Κ.Ε. που αναπτύσσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο της κρίσης. Προκειμένου να εξαχθούν πιο αντικειμενικά αποτελέσματα, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από δύο περιβαλλοντικά προγράμματα που αναρτήθηκαν το 2010, και αποτέλεσαν πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ). Τα παρεχόμενα στοιχεία αναλύονται και εξάγονται στατιστικά δεδομένα για τη συμμετοχή και το ποσοστό κάλυψης της Δημόσιας Δαπάνης. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται και παρατίθενται τα συμπεράσματα από την παρούσα διπλωματική εργασία. Αναφέρονται τα κυριότερα στοιχεία που εξετάστηκαν, ενώ με κριτικό πνεύμα γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθούν τα δεδομένα. Τέλος, προτείνεται η επανάληψη της έρευνας με το πέρας της οικονομικής κρίσης.el
dc.format.extent63el
dc.format.extent487424 bytes-
dc.format.extent545267 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoelen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.subjectΟικονομική κρίση στην Ε.Ε.el
dc.subjectΕταιρική κοινωνική ευθύνηel
dc.titleH οικονομική κρίση στην Ε.Ε. την πενταετία 2008 - 2012 και αν αυτή επηρέασε τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των ελληνικών επιχειρήσεων.el
dc.typeElectronic Thesis or Dissertationen
dc.typeTexten
dc.contributor.departmentΠρόγραμμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδέςel
Appears in Collections:ΠΜΣ Διεθνείς Σπουδές (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LazaridouElissavetMsc2012.pdf532.53 kBAdobe PDFView/Open
LazaridouElissavet_license.pdf476.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons