Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15290
Author: Νεστορούδη, Αγγελική Σ.
Title: Διερεύνηση της εφαρμογής της ΕΚΕ στο Υποκατάστημα της ΑΤΕ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.
Date Issued: 2012
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Supervisor: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Abstract: Σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία με ραγδαία τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη και επιταχυνόμενο ρυθμό κοινωνικής αλλαγής, είναι επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής των ανθρώπων στα νέα δεδομένα. Η συμβολή της δια βίου μάθησης για απόκτηση απαραίτητων εφοδίων στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται αναγκαία, από το γεγονός ότι δίνει την ευκαιρία στα άτομα να αποκτήσουν γνώσεις, να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα τρέχοντα ζητήματα και να διαμορφώσουν εκείνες τις συμπεριφορές που να συνάδουν με το ρεύμα της εποχής. Η διαδικασία αυτή μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης καθώς και δεξιοτήτων για τη διερεύνηση, ανάλυση και αντιμετώπιση δυσμενών λειτουργικών καταστάσεων στο εργασιακό χώρο των επιχειρήσεων. Με τη απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων τα άτομα μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν μέσα στις ραγδαίες αυτές αλλαγές. Απαιτείται, συνεπώς, η συνεχής ενημέρωση για εμπλουτισμό των γνώσεων και η επιμόρφωση τίθεται ως βασικό αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών και ειδικότερα των εργαζομένων στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, οι οποίοι οφείλουν λόγω της φύσης της εργασίας τους, ως κεντρικός άξονας της οικονομικής ανάπτυξης, να είναι διαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης, της κοινωνίας των ιδεών κ.α. Σε αυτό το τομέα, η επιμόρφωση των στελεχών της τραπεζικής κοινότητας, συμβάλλει προκειμένου αυτή η ομάδα εργαζομένων να ανταποκριθεί με το καλύτερο δυνατόν τρόπο στις νέες οικονομικές, επιστημονικές, πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές, ανάγκες της εποχής. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το μοχλό απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και υιοθέτησης στάσεων που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους να αξιοποιούν ποιοτικά την γνώση, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις της κοινωνίας και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, για βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Η όλη αυτή διαδικασία της επιμόρφωσης, σκοπός έχει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του τόσου σημαντικού έργου που επιτελούν οι εργαζόμενοι στο τραπεζικό κλάδο και στην περίπτωση της έρευνάς μας, της ATEbank στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η παρούσα έρευνα ασχολείται σε θέματα που αφορούν την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, σε μια περίοδο, η οποία στιγματίζεται από την οικονομική κρίση και ύφεση που πλήττουν τόσο την παγκόσμια, όσο και την ελληνική οικονομία και επιβάλλουν δραστική μείωση των δαπανών και επενδύσεων των εταιριών. Υπάρχουν όμως πολλοί σημαντικοί λόγοι που συνηγορούν στην συνέχιση και ενίσχυση των προγραμμάτων ΕΚΕ από τις εταιρίες, εφόσον όμως κατανοήσουν ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν επένδυση και όχι έξοδα. Σήμερα οι επιχειρήσεις επιδιώκουν μέσα από μια σειρά δηλώσεων και κοινοποιημένων στοιχείων, να ισχυροποιήσουν τη θέση τους και την απήχηση του ονόματός τους στην αγορά, προκειμένου να προσελκύσουν αλλά και να ικανοποιήσουν το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκομένων με αυτή μερών. Αυτό κάλλιστα μπορούν να το πετύχουν, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στην εφαρμογή της ΕΚΕ σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Με δεδομένο ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αυξάνει σημαντικά καθώς συμφιλιώνονται σταδιακά με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και διερευνούν ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία στο σύνολό της, το παράδειγμα των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και η υποστήριξη από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, θα βοηθήσει σε μία μελλοντική, περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά τους.
Keywords: Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Εταιρική διακυβέρνηση
ΑTEBANK
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NestoroudiAngelikiMsc2012.pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.