Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15095
Author: Καρακίζος, Ανδρέας
Title: Ευρωπαϊκές πολιτικές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μειονότητες - ταυτότητες. Το πομακικό ζήτημα.
Date Issued: 2012
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Supervisor: Βοσκόπουλος, Γιώργος
Abstract: Στην χώρα μας βάσει της Συνθήκης της Λοζάννης και μετά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, παρέμειναν 86.000 μουσουλμάνοι στην Θράκη. Εξ’ αυτών, 39.000 τουρκικής καταγωγής, 35.000 Πομάκοι και 12.000 Αθίγγανοι. Κατ’ αντίθεσιν προς την τύχη της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα ευημερεί και αριθμεί σήμερα πολύ περισσότερα των 100.000 μελών. Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει ειδικά μέτρα υπέρ της μουσουλμανικής μειονότητας και συνάδει προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) καθώς και με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος μειονότητα αποτελεί έννοια του διεθνούς δικαίου με την οποία προσδιορίζονται πληθυσμιακά τμήματα μίας χώρας , που διαφέρουν από την πλειονότητα των υπηκόων της είτε προς την γλώσσα είτε ως προς τη θρησκεία είτε ως προς την φυλετική καταγωγή η την εθνική συνείδηση . Στη Συνθήκη της Λοζάννης αναφέρεται η ύπαρξη μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα. Τα μέλη της είναι ελεύθερα να δηλώσουν την εθνοτική τους καταγωγή (τουρκική, πομακική ή αθιγγανική), να μιλούν τις γλώσσες τους, να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και να τηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Αυτό που δεν είναι αποδεκτό από το ελληνικό κράτος είναι η προσπάθεια καθιέρωσης μιας μοναδικής εθνοτικής ταυτότητας για ολόκληρη την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, με σκοπό να ενταχθούν Πομάκοι και Αθίγγανοι σε μια πλασματική τουρκική ταυτότητα. Στη Θράκη λειτουργούν σήμερα 215 μειονοτικά σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, στα οποία η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα και διδάσκουν άνω των 400 μουσουλμάνων εκπαιδευτικών. Υπάρχουν, επίσης, δύο μειονοτικά Γυμνάσια και δύο Λύκεια καθώς και δύο Ιεροσπουδαστήρια. Με τη θέσπιση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων λαμβάνεται περαιτέρω μέριμνα για τη βελτίωση της ελληνομάθειας των Μουσουλμάνων, όπως είναι το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας των τέκνων της μειονότητας, συνολικού κόστους 6,5 εκ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός της εισαγωγής στα δημόσια σχολεία της Θράκης, από το σχολικό έτος 2006-2007, της προαιρετικής διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας. Επιπροσθέτως, έχουν θεσπισθεί μέτρα θετικής δράσης (affirmative action), για την διευκόλυνση της εισαγωγής των μουσουλμάνων στις πανεπιστημιακές (ΑΕΙ) και στις ανώτατες τεχνικές σχολές (ΤΕΙ), όπως ποσόστωση 0,5% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Το τελευταίο αυτό μέτρο συνδυάζεται επίσης με την απαλλαγή από την υποχρεωτική βάση του 10 ανά εξεταζόμενο μάθημα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.. Τα θρησκευτικά δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας είναι σεβαστά και οι πιστοί έχουν στην διάθεσή τους περί τους 300 λατρευτικούς χώρους (τζαμιά) στη Θράκη για να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Καθήκοντα θρησκευτικών λειτουργών προς όφελος της μουσουλμανικής μειονότητας ασκούν 3 Μουφτήδες και 270 ιμάμηδες. Επίσης, η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να προβλέψει 240 θέσεις διδασκάλων του Κορανιού (Ιμάμηδες) στην Θράκη, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δημόσιο (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) Οι Μουφτήδες, ως πνευματικοί ηγέτες της μουσουλμανικής κοινότητας ανά τον κόσμο, διορίζονται και δεν εκλέγονται. Στην Τουρκία, παραδείγματος χάριν, οι Μουφτήδες διορίζονται. Στην Ελλάδα, οι Μουφτήδες διορίζονται από την Διοίκηση μέσω διαδικασίας διαβούλευσης με επιφανή μέλη της μειονότητας. Ένας επιπλέον λόγος για τον διορισμό των Μουφτήδων από την διοίκηση είναι το ότι εκτελούν, σύμφωνα με την Ισλαμική πρακτική, ορισμένες δικαστικές και διοικητικές πράξεις σε ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δικαστική παρενόχληση των λεγόμενων «εκλεγμένων Μουφτήδων» στην Ξάνθη και την Κομοτηνή. Το παραπάνω κείμενο μεταφέρεται σχεδόν αυτούσιο από το επίσημο Ελληνικό site του ΥΠΕΞ .Το κατά πόσο τα λεγόμενα του ανταποκρίνονται στο έπακρο στην πραγματικότητα θα είναι και το ουσιαστικό διακύβευα της παρακάτω ερευνάς .Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στο τι ισχύει στην ΕΕ γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες, αλλά θα εμβαθύνουμε περισσότερο στο Πομακικό ζήτημα ,που στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε τόσο οικονομικά αλλά ιδιαιτέρως κοινωνικά είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιήσουμε μια επιστημονική ερευνά με την χρήση ερωτηματολογίου . Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια γενική εισαγωγή γύρω από το θέμα και τις ιδιαιτερότητες του. Που και πότε συναντήθηκε το φαινόμενο και η ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Πολιτική γύρω από τις μειονότητες ή τις εθνικές Ταυτότητες. Τι ισχύει σήμερα και πως αντιμετωπίζεται.
Keywords: Πομακικό ζήτημα
Μειονότητες
Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Appears in Collections:ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KarazikosAntreasMsc2012.pdf936.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.