Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15088
Author: Ταλιουρίδου, Σελβίρα
Title: Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.
Date Issued: 2012
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Supervisor: Μπιτζένης, Αριστείδης
Abstract: Το ελληνικό κράτος στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα περιήλθε σε μια από τις δυσχερέστερες οικονομικές συνθήκες. Το μέλλον της χώρας εξαρτάται από τρίτους και η κατάσταση αλλάζει συνεχώς από μέρα σε μέρα. Επικρατεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το μέλλον. Οι καθημερινές εξελίξεις ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που το μικρό αυτό κράτος έχει βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Ήδη από την Ελληνική Επανάσταση ακόμα, ο δανεισμός υπήρξε μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων. Από το 1827 ξεκίνησε η πρώτη ουσιαστική πτώχευση της Ελλάδας εξαιτίας της αδυναμίας καταβολής των τοκοχρεολυσίων των δανείων του 1824 και 1825, λίγο αργότερα από την Ελληνική Επανάσταση. Με αφορμή την παρούσα κατάσταση ξεκίνησε και η παρακάτω έρευνα. Δεν θα γίνει η εξέταση από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά θα εξεταστούν δύο από τις σημαντικότερες περιόδους σταθμούς στην ελληνική οικονομία. Η εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη (1893) και του Ελευθέριου Βενιζέλου (1932), όπου και στις δύο περιπτώσεις το ελληνικό κράτος κήρυξε την πτώχευση. Δύο μεγάλοι πολιτικοί που οδήγησαν τη χώρα μας σε χρεοκοπία. Ο εσωτερικός και εξωτερικός δανεισμός είναι οι βασικές αιτίες, όμως γιατί αναγκαστήκαμε να δανειστούμε και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει εάν η σημερινή οικονομική κατάσταση είναι συμπτωματική, ξαφνική και αναπάντεχη ή εάν πρόκειται για μια ιστορική συνέχεια των πολιτικών που ασκήθηκαν στο ελληνικό κράτος. Επίσης θα γίνει μια προσέγγιση μέσω ποιου τρόπου μπορεί να αντιμετωπισθεί η σημερινή κατάσταση και να μην οδηγηθεί η χώρα σε μία ακόμη πτώχευση. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα επιχειρηθούν να απαντηθούν στη συγκεκριμένη έρευνα και οι κύριοι στόχοι είναι: • Να παρουσιαστεί το ιστορικό περιβάλλον γύρω από το οποίο οδηγήθηκε η χώρα στην χρεοκοπία και τις δύο περιόδους 1893 και 1932. • Να αναλυθεί η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος πριν τη χρεοκοπία των περιόδων του Χ. Τρικούπη και Ε. Βενιζέλου. • Να παρουσιαστεί η εσωτερική πολιτική της χώρας των περιόδων αυτών. • Να εξακριβωθεί ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων της κάθε περιόδου. • Να γίνει σύγκριση των δύο περιόδων με τη σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. • Να τονιστεί ο ρόλος της επιχειρηματικότητας μέσα σε περίοδο κρίσης του κράτους. • Να καταλήξουμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα για το ποια είναι τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν την Ελλάδα στην οικονομική κρίση που βιώνει. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα για την περίοδο του Τρικούπη (1893) θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση της περιόδου και ανάλυση γραπτού υλικού, συγκεκριμένα εφημερίδων της εποχής. Η ίδια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί και για την περίοδο του Βενιζέλου (1932). Οι πηγές δεδομένων για τη σημερινή κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα προέρχονται από την πρόσφατη βιβλιογραφία όσο αυτό είναι εφικτό, αλλά κυρίως από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει με σύγκριση των τριών αυτών περιόδων, με την ανάπτυξη και ανίχνευση των δεδομένων μας και όπου μας επιτρέπεται με την πρόβλεψη. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να διεξαχθεί όσον αφορά την οικονομική κρίση της Ελλάδας και κάποιας άλλης χώρας, για παράδειγμα της Ιρλανδίας. Κοινό σημείο των τριών αυτών περιόδων που εξετάζουμε είναι ο δανεισμός από εξωτερικούς παράγοντες καθώς και η παρεμβολή των εκάστοτε μεγάλων δυνάμεων της κάθε εποχής. Τι ήταν αυτό που οδήγησε δυο φορές την χώρα σε πτώχευση και άραγε σήμερα θα συμβεί κάτι ανάλογο; Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται πρώτα μια ιστορική αναδρομή στην ελληνική οικονομία για να έχει ο αναγνώστης μια σφαιρική άποψη σχετικά με την πορεία της οικονομίας της χώρας. Κατόπιν γίνεται αναφορά στις έννοιες της οικονομικής κρίσης, της πτώχευσης, της χρεοκοπίας και της επιχειρηματικότητας ώστε να είναι ξεκάθαρες κάθε φορά που θα αναφέρονται μέσα στο κείμενο. Τι είναι η κρίση, τι είναι η πτώχευση και ποια τα βασικά αίτια τους. Η έννοια της επιχειρηματικότητας αναπτύσσεται επίσης, ώστε να αντιληφθούμε τι ρόλο παίζει μέσα σε μια κρίση. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη όπου αποτελεί μία πολυτάραχη περίοδο. Το κεφάλαιο ξεκινάει με μια σύντομη βιογραφική αναφορά στο πρόσωπο του Τρικούπη και συνεχίζει με την κατάσταση που επικρατούσε στο ελληνικό κράτος μετά την ελληνική επανάσταση. Αυτό συμβαίνει για να φανούν οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν πριν περιέλθει το κράτος σε οικονομική κατάρρευση. Η έρευνα συνεχίζει αναλύοντας ξεχωριστά συγκεκριμένους τομείς της πολιτικής που ακολουθήθηκε όπως η εξωτερική, η εσωτερική και η οικονομική πολιτική του Τρικούπη. Ποια ήταν τα μέτρα που ελήφθησαν και πώς ξεπέρασε την κρίση το ελληνικό κράτος. Το κεφάλαιο κλείνει με την πτώχευση του κράτους και την πρώτη εγκατάσταση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Ελλάδα. Η ίδια έρευνα γίνεται και στο τέταρτο κεφάλαιο για την περίοδο του Ελευθέριου Βενιζέλου, η οποία εξετάζεται στους ίδιους τομείς. Πάλι γίνεται μια βιογραφική αναφορά προς το πρόσωπο του πολιτικού και κατόπιν αναλύεται η κατάσταση στο ελληνικό κράτος πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Ακολουθεί η ανάλυση της πολιτικής του Βενιζέλου στο εσωτερικό, στο εξωτερικό και στην οικονομική πολιτική της χώρας. Το προτελευταίο μέρος αφορά την πτώχευση και τα μέτρα που ελήφθησαν. Σημαντικό είναι ότι ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος την περίοδο αυτή βρισκόταν ήδη στη χώρα από την προηγούμενη περίοδο πτώχευσης, του Τρικούπη. Στο πέμπτο κεφάλαιο μας απασχολεί η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Πώς ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας και πώς εξελίχθηκε. Διευκρινίζεται και γίνεται μία εκτενής αναφορά στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και στο ρόλο που διαδραμάτισε σε σχέση με την Ελλάδα. Επίσης γίνεται αναφορά και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για να γίνει ξεκάθαρο τι ακριβώς είναι αυτός ο οργανισμός και ποιος ο ρόλος του. Το κεφάλαιο συνεχίζει με τις προσπάθειες που έγιναν για να σωθεί η χώρα και να μην χρεοκοπήσει. Ποια μέτρα ελήφθησαν και τι πολιτική ακολουθήθηκε. Τέλος κλείνει με τις συνέπειες των μέτρων αυτών στον ελληνικό λαό. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται η επιχειρηματικότητα σε συνάρτηση με την κρίση. Πιο αναλυτικά, τι επιπτώσεις έχει μια οικονομική κρίση στον τομέα της επιχειρηματικότητας αλλά και πώς βοηθάει η επιχειρηματικότητα να ξεπεραστεί μια κρίση. Το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από τα συμπεράσματα της έρευνας. Αναφέρονται τα πιο σημαντικά στοιχεία που εξετάσαμε, οι διαφορές και οι ομοιότητες των τριών αυτών περιόδων, καθώς και μια γενική θεώρηση σχετικά με την οικονομική κρίση και τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτή.
Keywords: Οικονομικές κρίσεις
Ελλάδα
Τρικούπης
Βενιζέλος
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Appears in Collections:ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TaliouridouSelviraMsc2012.pdf624.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons