Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14888
Author: Σιδηρόπουλος, Αθανάσιος
Title: Μια επισκόπηση των συννεφικών υπολογισμών.
Date Issued: 2011
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Supervisor: Σαμαράς, Νικόλαος
Abstract: Η τεχνολογία του Cloud Computing (υπολογιστικό νέφος) πραγματοποιεί την εμφάνισή της στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα και έχει ήδη προκαλέσει αρκετό θόρυβο στον χώρο των υπολογιστών. Όπως κάθε καινοτομία έχει αποσπάσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια από τους ειδικούς του κλάδου. Στην παρούσα φάση το Cloud Computing βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και θυμίζει τις αρχές της λειτουργίας του διαδικτύου. Είναι γνωστό πως η αρχική εμφάνιση του World Wide Web περιελάμβανε απλές HTML ιστοσελίδες με παρόμοια εμφάνιση και λειτουργίες ενώ η μετεξέλιξή του περιελάμβανε δυναμικές ιστοσελίδες με ανεπτυγμένες λειτουργίες και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι μπορούμε εύκολα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η μελλοντική μορφή του Cloud Computing δεν πρόκειται να μοιάζει καθόλου με αυτήν γνωρίζουμε σήμερα. Παρόλα αυτά, η άποψη ότι το Cloud Computing δεν είναι χρήσιμο σήμερα δεν ευσταθεί. Σε μια εποχή που βασική προτεραιότητα είναι η μείωση του κόστους, έτσι ώστε να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους, το Cloud Computing παρουσιάζεται ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα μια εταιρία μπορεί να τρέχει χρήσιμες για αυτήν εφαρμογές και να αποθηκεύει δεδομένα εκτός των χώρων της μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις για την δημιουργία δαπανηρών υποδομών όσον αφορά το λογισμικό που χρησιμοποιεί αλλά και υπολογιστικό υλικό που απαιτείται. Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρουν οι υπηρεσίες τεχνολογίας Cloud Computing είναι το γεγονός ότι μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο λογισμικό που χρησιμοποιεί και κατ’ επέκταση στις εργασίες που πραγματοποιεί μέσω αυτού από οποιοδήποτε σημείο εργασίας (είτε εντός είτε εκτός τις επιχείρησης) και από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο. Είναι φανερό έτσι ότι η τεχνολογία του Cloud Computing στο πρώιμο στάδιο που βρίσκεται αποτελεί χρήσιμο και πολλά υποσχόμενο εργαλείο, το οποίο αν εφαρμοστεί κατάλληλα δίνει την δυνατότητα για μεγάλη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων αλλά και ευελιξία στην διαχείριση των δεδομένων. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν ακόμη αρκετά ερωτήματα τα οποία προκαλούν προβληματισμό και δυσχεραίνουν την διαδικασία υιοθέτησης της τεχνολογίας του Cloud Computing από τις εταιρίες, και αφορούν στην ασφάλεια των δεδομένων. Με άλλα λόγια η υιοθέτηση της τεχνολογίας εγείρει ζητήματα ασφαλείας, υπάρχουν εφαρμογές που αρκετές εταιρίες προτιμούν να τις τρέχουν τοπικά εξαιτίας του ότι μπορεί να αφορούν σε επαγγελματικές διαδικασίες κρίσιμες για αυτές και με το που στείλουν τα δεδομένα στο «σύννεφο» χάνουν τον πλήρη έλεγχο και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διάρρηξης. Η σημερινή εποχή αποκαλείται και «εποχή της πληροφορίας». Μέσω της αυτοματοποίησης και της τυποποίησης των διαδικασιών οι περισσότερες παραγωγικές διαδικασίες απαιτούν πολύ μικρό χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Επομένως, ο ανταγωνισμός μεταξύ τον επιχειρήσεων πραγματοποιείται στην σφαίρα της καινοτομίας και της σωστής διαχείρισης των πληροφοριών. Η απώλεια στοιχείων που αφορούν σε μια καινοτόμα ιδέα, μια χρήσιμη πληροφορία για την αγορά ή η διαρροή οικονομικών στοιχείων για μια επιχείρηση, μπορεί να αποδειχθεί μοιραία για το μέλλον και την βιωσιμότητα της. Συνεπώς είναι εύκολο να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα από τους αρμοδίους για την χρήση της τεχνολογίας του Cloud Computing στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί το πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες Cloud Computing. Με δεδομένη την τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους, εκτός των προσπαθειών που γίνονται για την εξέλιξή της, μεγάλη βαρύτητα δίνεται από τους πάροχους στην αξιοπιστία και την ασφάλεια των υπηρεσιών τους. Είναι κατανοητό ότι η εταιρία η οποία θα μπορέσει να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων θα αποσπάσει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Πάνω σε αυτήν την λογική ολόκληρες ομάδες εργασίας οργανώνονται και αφιερώνουν χρόνο στην προσπάθεια για να είναι αξιόπιστα τα «σύννεφα» χρησιμοποιώντας όλες τις προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας. Στόχος τους είναι να καλύψουν την επιφυλακτικότητα και τις αμφιβολίες των πελατών μέσω της θωράκισης των υπηρεσιών που προσφέρει το Cloud Computing. Την χρησιμότητα και την καινοτομία της τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους μπορούμε να την κατανοήσουμε παρατηρώντας κάποια από τα ονόματα των επιχειρήσεων οι οποίες αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στην παροχή υπηρεσιών «σύννεφου». Amazon, Microsoft, IBM, Google, Yahoo, HP είναι μερικά παραδείγματα επενδυτών. Είναι φανερό λοιπόν, ότι η τεχνολογία του Cloud Computing ήρθε για να μείνει. Ένα νέο καθεστώς χρήσης της τεχνολογίας έχει δημιουργηθεί και εξελίσσετε. Η σύγχρονη πραγματικότητα είναι το Cloud Computing και η προσαρμογή όλων μας θα γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική ανάγκη.
Keywords: Cloud computing
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SidiropoulosAthanasiosMsc2011present.pdfΠαρουσίαση216.59 kBAdobe PDFView/Open
SidiropoulosAthanasiosMsc2011.pdf596.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons