Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14576
Author: Χαϊδή, Μαλαματή
Title: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 (IAS 12) αναβαλλόμενη φορολογία & εμπειρική διερεύνηση σε εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Date Issued: 2011
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Supervisor: Νεγκάκης, Χρήστος
Abstract: Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της αναβαλλόμενης φορολογίας μέσω του διεθνούς λογιστικού προτύπου 12. Το πρότυπο αυτό καθορίζει το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος και διακρίνεται στον τρέχων και στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει αν η πληροφόρηση που περιέχεται στις οικονομικές καταστάσεις μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επενδυτές κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών τους. Πιο συγκεκριμένα, και με βάση την έρευνα που διεξάχθηκε, συλλέχθηκαν στοιχεία για τον τρέχων και τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος μέσα από ένα δείγμα εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το δείγμα αυτό αφορά δεδομένα από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εταιριών του εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου για την περίοδο από το 2005 που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), εώς και το 2010. Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε πάνω σε τρία μοντέλα υποδειγμάτων των Thomas και Zhang (2010), που σχετίζονται με τις μεταβολές των συνολικών κερδών, των κερδών προ φόρων καθώς και του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, σε σχέση με την απόδοση της χρηματιστηριακής τιμής. Επιχειρήθηκε λοιπόν να εξεταστεί εάν υπάρχει θετική ή αρνητική συσχέτιση στη μεταβολή της τρέχουσας και της αναβαλλόμενης φορολογίας με την απόδοση της χρηματιστηριακής τιμής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ενώ η μεταβολή της τρέχουσας φορολογίας είναι σε θετική συσχέτιση με την απόδοση της χρηματιστηριακής τιμής, δεν παρέχει ιδιαίτερα ουσιαστική πληροφόρηση διότι δε θεωρείται στατιστικά σημαντική. Σε αντίθεση με την αναβαλλόμενη φορολογία, που ενώ συσχετίζεται αρνητικά, θεωρείται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο πληροφόρησης με ποσοστό σημαντικότητας 5%. Η αρνητική συσχέτιση στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει ότι η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης της χρηματιστηριακής τιμής, η οποία και περιέχει σημαντική πληροφόρηση για τους επενδυτές. Συνοψίζοντας, το Δ.Λ.Π. 12 θα πρέπει να αποτελεί μια σημαντική πηγή ενημέρωσης για τους επενδυτές, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν θετικά ή αρνητικά, μια ενδεχόμενη αύξηση ή μείωση του τρέχοντος ή του αναβαλλόμενου φόρου, σε σχέση πάντοτε με την απόδοση της χρηματιστηριακής τιμής.
Keywords: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12
Αναβαλλόμενη φορολογία
ΔΛΠ 12
IAS 12
Τρέχων φόρος
Απόδοση χρηματιστηριακής τιμής
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChaidiMalamatiMsc2011.pdf843.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.