Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14530
Author: Καμίδου, Ευαγγελία
Title: Τραπεζικός δανεισμός, διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων.
Date Issued: 2011
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Supervisor: Νούλας, Αθανάσιος Γ.
Abstract: Τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας οικονομίας και παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξή της, καθώς με τη λειτουργία της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης αυξάνονται οι αποταμιεύσεις που μετέπειτα διοχετεύονται στις παραγωγικές μονάδες, με αποτέλεσμα το οικονομικό σύστημα να γίνεται πιο αποτελεσματικό. Επίσης, οι τράπεζες με τη συμπεριφορά τους επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική, καθώς συμβάλλουν στην αύξηση ή τη μείωση της ποσότητας του χρήματος στην οικονομία και τέλος, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα πληρωμών, καθώς όλες οι συναλλαγές διενεργούνται με επιταγές, η εκκαθάριση των οποίων γίνεται μέσω των τραπεζών. Ένα πιστωτικό ίδρυμα επιτελεί μια σειρά από λειτουργίες με κυριότερη αυτή της χορήγησης δανείων, η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μιας τράπεζας. Λόγω του γεγονότος ότι τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων παράλληλα όμως, συνεπάγονται και τη μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου (πιστωτικού κινδύνου), στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί εκτενέστερα το γενικότερο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Καταρχήν, γίνεται μια σύντομη περιγραφή της έννοιας των πιστωτικών ιδρυμάτων, της λειτουργίας τους και των τραπεζικών κινδύνων. Έπειτα, παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο του τραπεζικού δανεισμού και οι κατηγορίες δανείων που παρέχονται από μία τράπεζα, ενώ στη συνέχεια γίνεται περαιτέρω ανάλυση των διευκολύνσεων που παρέχονται από τις τράπεζες στις δύο βασικές κατηγορίες δανειοληπτών, στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις, και των βασικών χαρακτηριστικών τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι πτυχές του πιστωτικού κινδύνου και οι διαδικασίες που ακολουθούν οι τράπεζες, προκειμένου να αξιολογήσουν τα δάνεια που χορηγούν. Κάθε μορφής χορήγηση συνεπάγεται τη δημιουργία πιστωτικού κινδύνου και πάντα υπάρχει μία πιθανότητα, ο δανειζόμενος να μη μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να αποπληρώσει το δάνειό του προς το δανειστή. Εκείνο που πάντα έχει σημασία όμως, είναι η απρόσκοπτη και αμερόληπτη εφαρμογή από κάθε τράπεζα των συγκεκριμένων μεθόδων αξιολόγησης, έτσι ώστε να εκτιμηθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και ο αναλαμβανόμενος πιστωτικός κίνδυνος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των γενικών διαδικασιών που ακολουθούνται, κατά την υποβολή της αίτησης και την αξιολόγηση των δανείων που χορηγούν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας που εμπεριέχουν τα εν λόγω δάνεια. Στην ανάλυση των δανείων αυτών ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς, πρέπει η τράπεζα να λάβει υπόψη της πολλαπλές παραμέτρους. Λόγω, της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων, στην παρούσα μελέτη επικεντρωνόμαστε στην ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης και της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρηματικών δανείων. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται η διαδικασία της παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων μετά τη χορήγηση. Η διαδικασία παρακολούθησης της κανονικής εξυπηρέτησης μιας χορήγησης αποτελεί τη φυσική συνέχειά της και αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία, τόσο για τη διασφάλιση της ομαλής εξυπηρέτησης της χορήγησης όσο και για τον έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, εξώδικων ή δικαστικών, σε περίπτωση εμφάνισης καθυστερήσεων στην αποπληρωμή της απαίτησης.
Keywords: Τραπεζικός δανεισμός
Δανεισμός
Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστοδοτήσεις
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KamidouEvangeliaMsc2011.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons