Search


Current filters:
Reset Form
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-30 of 99 (Search time: 0.619 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελληνικό δίκαιο.Κίτσος, Παναγιώτης
2012Η εναρμόνιση των ελληνικών λογιστικών προτύπων (Ε.Λ.Π.) με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.): περίπτωση της παρουσίασης και χειραγώγησης των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων.Αθιανός, Στέργιος Α.
2015Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός διαδικτυακού χρηματοοικονομικού υποδείγματος για την προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.Στεργιάκη, Ελισσάβετ
2015Διαχρονική μελέτη φορολογικής πολιτικής με μεθόδους ανάλυσης δεδομένων.Τόκου, Λεωνίδας
2016Comprehensive formalization and modeling of the network and system virtualization processKontoudis, Dimitrios; Κοντούδης, Δημήτριος
2011Διεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές αγορές: διερεύνηση των παραγόντων επίδρασης στο βαθμό χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.Σαπρίκης, Ευάγγελος
2010Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της μαθηματικής επιστήμηςΒερύκιος, Χρήστος
2010Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν: μοντέλο αξιολόγησης βαθμού υιοθέτησης και εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της υγείαςΚίτσιου, Σπύρος
2010Μεθοδολογίες διαχείρισης έργων πληροφορικής: ευέλικτες (agile) μεθοδολογίες και η χρήση τους σε δημόσια έργα πληροφορικήςΜονοχρήστου, Ευάγγελος
2011Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων ανάπτυξης: η περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.Παπαδόπουλος, Νικόλαος Γ.
2011Ο ρόλος του 4PL στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας: προ-επιλογή δυνητικών παροχών υπηρεσιών Logistics (διαμεταφορείς και 3PL) βάσει του βαθμού ενδο-επιχειρησιακής ενσωμάτωσης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.Παπαδοπούλου, Ελένη-Μαρία
2010Αμυντικές δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη: μία εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο.Στυλιανού, Τάσος
2010Σημασιολογικά εμπλουτισμένες διεπαφές πλοήγησης στον Παγκόσμιο ΙστόΚουρουπέτρογλου, Χρήστος
2011A dynamic analysis of price forecast models of carbon credits.Πέκου, Αφροδίτη Γ.; Pekou, Afroditi G.
2011Αυτόματη σημασιολογική ταξινόμηση εικονοσειρών με τη χρήση χωρικών και χρονικών περιγραφέων: θεωρητική ανάλυση και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομέναΖάμπογλου, Μάρκος
2010Κοστολόγηση υπηρεσιών με τη μέθοδο της κατά Δραστηριότητα Κοστολόγησης (Activity-Based Costing)Καραγιάννης, Ιωάννης Δ.
2010Secure cryptographic protocols and applications based on bilinear pairingsΧαλκιάς, Κωνσταντίνος
2012Η λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της υπεραξίας βάσει των ελληνικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (Γ.Π.Λ.Α.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).Γράβας, Ευθύμιος Μ.
2013Παράγοντες προσδιορισμού των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. μέσω των λογιστικών καταστάσεων στην επιστήμη της λογιστικής.Γαλάνη, Δέσποινα
2012Ρύθμιση χρηματοοικονομικών συστημάτων και ποσοτική σύγκριση με τα πληροφοριακά συστήματα.Δημήτογλου, Αργυρώ
2011Ανάπτυξη πολυμεσικού συστήματος για ηλεκτρονική εκπαίδευση με τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού.Τζελέπης, Σταμάτης
2010Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος: μοντέλο αξιολόγησης χρηματοδοτούμενων έργων έρευνας και ανάπτυξης.Γεωργιάδης, Νικόλαος
2015Ευφυή συστήματα στον σημασιολογικό ιστό.Αγναντής, Κωνσταντίνος
2015Decision making in non-deterministic environmentsΜάρκου, Γεώργιος
2014Hybrid optimization algorithms: implementation on GPUPloskas, Nikolaos; Πλόσκας, Νικόλαος
2014Algorithms and techniques for efficient and effective nearest neighbours classification.Ουγιάρογλου, Στέφανος; Ougiaroglou, Stephanos
2014Ανάπτυξη συστήματος πραγματικού χρόνου για την προστασία από επιθέσεις κακόβουλης προσέγγισης ανηλίκων μέσω διαδικτύου με ασαφή εκτίμηση επικινδυνότητας.Μιχαλόπουλος, Δημήτριος
2015Enterprise management and software risk prediction based on security metrics.Χατζηπουλίδης, Αριστείδης
2013A Markov-based decision support model for tax evasion in Greece.Goumagias, Nikolaos; Γουμάγιας, Νικόλαος
2012Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη συνεργατική μάθηση μέσω κινητών συσκευών.Γλαρούδης, Δημήτριος Π.
Results 1-30 of 99 (Search time: 0.619 seconds).