Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14223
Συγγραφέας: Κωντάνα, Θεοδώρα
Τίτλος: Διερευνήση δεδομένων παρα(υπο)κίνησης στον Δημόσιο Τομέα - Βιβλιογραφική και Εμπειρική Έρευνα
Ημερομηνία Έκδοσης: 2011
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Πιπερόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη: Στην µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς, έναν από τα σηµαντικότερα θέµατα έρευνας είναι η παρακίνηση. Αδιαµφισβήτητα, σε κάθε οργανισµό διαπιστώνεται ότι ορισµένοι εργαζόµενοι είναι πιο αποδοτικοί από κάποιους άλλους. Μάλιστα, πολλές φορές, διαπιστώνεται να µην υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της απόδοσης ενός εργαζοµένου και των ικανοτήτων και προσόντων που κατέχει. Η σπουδαιότητα της παρακίνησης έγκειται στο γεγονός ότι συµβάλλει στην αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζοµένων µε στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας τους έτσι ώστε να δηµιουργούνται ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για τον οργανισµό. Με βάση τα παραπάνω, ο κύριος σκοπός της µελέτης αυτής είναι να εντοπίσει και να ερµηνεύσει τις δυνάµεις εκείνες που παρακινούν τους εργαζοµένους, κυρίως του δηµόσιου τοµέα που χαρακτηρίζεται από σηµαντικές ιδιαιτερότητες, σε µία πιο αποδοτική συµπεριφορά. Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται µια αναφορά στις βασικές θεωρίες παρακίνησης που διατυπώθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα έτσι ώστε στην δεύτερη ενότητα να ολοκληρωθεί η κατανόηση της έννοιας της παρακίνησης, της διαδικασίας αυτής και τελικά των δυνάµεων εκείνων που οδηγούν σε µία πιο αποδοτική συµπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον. Στην τρίτη ενότητα, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δηµόσιου τοµέα και αποτελέσµατα ερευνών που διενεργήθηκαν στο εξωτερικό και την Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι παρακινούνται από έναν συνδυασµό εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, σε περιορισµένης κλίµακας έρευνα που διεξήχθη στην Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα σηµαντικότερα κίνητρα για µία αποδοτική εργασία αποτελούν η ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης, έκφρασης και πράξης, οι καλές σχέσεις συνεργασίας, η προσωπική ανάπτυξη, iii η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ο µισθός, η µονιµότητα και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, έχοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και τον περιορισµό στων δηµόσιων εξόδων, η λύση για τον δηµόσιο τοµέα, προκείµενου να ενισχύσει τη «δέσµευση» του δηµόσιου υπάλληλου µε τους στόχους του οργανισµού, είναι η τόνωση των εσωτερικών ανταµοιβών.
Λέξεις Κλειδιά: Παρακίνηση
Δημόσιος Τομέας
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
KontanaTheodoraMsc2011.pdf592,63 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.