Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14218
Author: Κιπενής, Νικόλαος
Title: Συναισθήματα, Ενδυνάμωση και Επαγγελματική Εξουθένωση των Ιπταμένων στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.)
Date Issued: 2011
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Νικολαϊδης, Χρήστος
Abstract: Tο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (Ε.Ε.), που πλήττει τον εργαζόμενο προσδιορίζεται ως : α) η ψυχοσωματική εξάντληση και ο συναισθηματικός κορεσμός (Exhaustion: EX) από το επάγγελμα, β) η αποπροσωποποίηση (depersonalization) και η απαθής ανταπόκριση της συνεισφοράς της εργασίας (Cynicism: CY) προς τους αποδέκτες αυτής, όπως συγκεκριμένα συνάδελφοι, Διοίκηση, Μοίρα, κράτος, Έθνος κ.ο.κ και γ) η μειωμένη αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων (reduced personal accomplishment), ή αλλιώς η μειωμένη ικανότητα επίδοσης του (reduced Professional Efficacy: reduced PE). Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τη διερεύνηση της διάστασης του φαινομένου της Ε.Ε. των πιλότων - εργαζόμενων της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε σχέση με τις τρεις (3) αναφερόμενες συνιστώσες της Ε.Ε. Δεύτερο, η εξέταση της πιθανούς συσχέτισης του φαινομένου της Ε.Ε. με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως φύλο, ηλικία, θέση εργασίας κ.α, που προσδιορίζει ποια άτομα φαίνονται να είναι «επιρρεπή» προς το εξεταζόμενο φαινόμενο. Αρχικά, σκιαγραφείται η δομή και η αποστολή της Π.Α, με την περιγραφή των συστατικών της στοιχείων, στη συνέχεια η λειτουργία της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.), και, τέλος η 111 Πτέρυγα Μάχης (Π.Μ.). Στο εργασιακό περιβάλλον της τελευταίας, σε ορισμένο πλήθος εργαζόμενων – πιλότων (Ν=144 το απογραφικό δείγμα) μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια της έρευνας. Με τη χρησιμοποίηση του ψυχομετρικού εργαλείου - ερωτηματολόγιου ΜΒΙ-GS (Maslach Burnout Inventory-General Survey ) πραγματοποιείται έρευνα ειδικά στους πιλότους («μάχιμη ειδικότητα») της παραπάνω Π.Μ, γιατί αυτοί έρχονται καθημερινά σε επαφή με διάφορους στρεσογόνους παράγοντες, χρονικά περιορισμένα προγράμματα αποστολών και με ρίσκα εκτέλεσης των αποστολών τους. Με σκοπό, έτσι, τη μέτρηση του γενικότερου κλίματος, που κυριαρχεί στο χώρο της Π.Α. (ως κρατικός οργανισμός), το οποίο αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας, αναγνωρίζονται τα κατάλληλα συστήματα συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, και παράλληλα προτείνεται η υιοθέτηση ανάλογων θετικών δράσεων/ παρεμβάσεων από τη Δ.Α.Π. για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Ε.Ε. Οι μέθοδοι, που χρησιμοποιήθηκαν, είναι η Παραγοντική Ανάλυση (Data Reduction - Factor Analysis) του SPSS 18.0 για τον 1ο στόχο και η Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Multiple Linear Regression - Stepwise Regression) για το 2ο στόχο της έρευνας. Η εσωτερική συνάφεια (internal consistency) ερευνήθηκε αποκλειστικά μέσα από τον έλεγχο της αξιοπιστίας (reliability) με το συντελεστή α (Alpha) του Cronbach, και διαπιστώθηκαν σχετικά ικανοποιητικές τιμές του συντελεστού α (Alpha), και, άρα το εξεταζόμενο ερωτηματολόγιο φαίνεται να είναι αξιόπιστο στα ελληνικά δεδομένα, καθώς και στην επαγγελματική ομάδα των πιλότων – εργαζομένων. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης του “Pearson” (Bivariate Correlations) μεταξύ των τριών νέων συνιστωσών της Ε.Ε, και τα αποτελέσματα, που προκύπτουν, συμπίπτουν με αυτά του πρότυπου ερωτηματολογίου (αγγλικού). Έτσι, οι τρεις (3) παράγοντες, που σχηματίστηκαν, είναι κατανοητοί και επεξηγηματικοί (interpretable), αλλά ιδιαίτερα φαίνονται να έρχονται σε συμφωνία με την υπό εξέταση Π.Μ. Τα τελικά αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη πως οι πιλότοι στην ελληνική Π.Α. βιώνουν σε μέτριο βαθμό την Ε.Ε. στο σύνολό των παραγόντων/ συνιστωσών, που την συνθέτουν, δηλαδή επιδεικνύουν μέτριο σκορ στην Ε.Ε, αφού το σκορ αυτό φαίνεται να μετριάζεται από το χαμηλό επίπεδο της CY σε συνδυασμό με το υψηλό της ΡΕ. Τέλος, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, όπως το Φύλλο, η Θέση εργασίας και η Ηλικία, και λιγότερο το Επίπεδο εκπαίδευσης και ο Αριθμός απασχολούμενων στο Τμήμα – Μοίρα, αποδεικνύονται να είναι στατιστικά τα πιο σημαντικά και να σχετίζονται περισσότερο με τις τρεις διαστάσεις της Ε.Ε.
Keywords: Επαγγελματική εξουθένωση
Ενδυνάμωση
Συναισθήματα
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KipenisNikolaosMBA2006.pdfΚυρίως άρθρο11.94 MBAdobe PDFView/Open
KipenisNikolaosMBA2006extra1.zipxΣυνοδευτικό υλικό689.93 kBzipView/Open
KipenisNikolaosMBA2006extra2.zipxΣυνοδευτικό υλικό9.6 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons