Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14143
Author: Σπυροπούλου, Αγγελική
Title: Ο εξωτερικός έλεγχος και η αντιμετώπιση των τραπεζικών κινδύνων
Date Issued: 2010
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Supervisor: Γκίνογλου, Δημήτριος
Abstract: Στην εποχή που διανύουμε, αποτελεί κοινώς αποδεκτή πραγματικότητα η σημαντικότητα του ρόλου των τραπεζών, ιδιαίτερα στην τρέχουσα κρίση που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία. Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των αρχών που διέπουν την τραπεζική λειτουργία εμφανίζεται πλέον ως επιτακτική, καθώς οι πτωχεύσεις τραπεζών στην ήδη τεταμένη κατάσταση βάθυναν την κρίση ακόμη περισσότερο. Για τη διαδικασία αυτή σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει η διενέργεια εξωτερικών ελέγχων στα τραπεζικά ιδρύματα, αφού με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η βελτίωση ή ακόμη και διόρθωση των τραπεζικών πρακτικών αλλά και η μεγιστοποίηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που διατίθενται στο ενδιαφερόμενο κοινό. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των ελέγχων που γίνεται στα τραπεζικά ιδρύματα, η ανάδειξη διάφορων ζητημάτων που προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα σε θέματα ελέγχων καθώς και η συμμόρφωση των ελληνικών τραπεζών στις επιταγές των ρυθμιστικών οργάνων. Η πρόσφατη βιβλιογραφία συχνά χαρακτηρίζεται από αντικρουόμενες απόψεις ενώ παράλληλα έχει καταλήξει και σε ορισμένα κοινά παραδεκτά συμπεράσματα αναφορικά με τον έλεγχο των τραπεζών. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να υποστηρίξει την ανάγκη ύπαρξης τραπεζικών ελέγχων από εξωτερικούς ελεγκτές, αναφορικά με τους σημαντικότερους κινδύνους που δύναται να αντιμετωπίσει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Γίνεται μία εκτενής αναφορά στους τραπεζικούς κινδύνους, στο εποπτικό πλαίσιο της επιτροπής της Βασιλείας, στη σπουδαιότητα του ρόλου του εξωτερικού ελέγχου στην αντιμετώπιση των τραπεζικών κινδύνων και στη συμβολή του στη βελτίωση της αξιοπιστίας της πληροφόρησης που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ιδρυμάτων. Συμπληρωματικά γίνεται αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση καθώς και τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στα τραπεζικά ιδρύματα, μιας και αμφότεροι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι έχουν ως κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών και την αποφυγή της ασύμμετρης πληροφόρησης. Επίσης επιδιώκεται η διερεύνηση της εφαρμογής των προτάσεων της Βασιλείας από τις ελληνικές τράπεζες και ειδικότερα, οι μέθοδοι αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιούν, η μορφή της εταιρικής τους διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου καθώς και η αποτελεσματικότητα αυτών.
Keywords: Εξωτερικός έλεγχος
Τράπεζες
Κίνδυνοι
Ελεγκτές
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons