Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14134
Συγγραφέας: Ντίνας, Αλέξανδρος
Τίτλος: Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Επόπτης Καθηγητής: Καραγιώργος, Θεοφάνης
Περίληψη: "Η παρούσα εργασία αποβλέπει στην ανάλυση των αλλαγών που επιφέρει η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. για λόγους συντομίας) στις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα και κατά συνέπεια των αλλαγών που απαιτούνται στα πληροφοριακά συστήματα των εταιριών αυτών. Σκοπός της εργασίας είναι αφενός η αναλυτική παρουσίαση τόσο του ελληνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στην Ελλάδα όσο και του Προτύπου 17 περί μισθώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και αφετέρου η ανάλυση και καταγραφή των απαραίτητων αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα των εταιριών αυτών που υπαγορεύονται από την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. "
Λέξεις Κλειδιά: Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση
ΔΛΠ
IAS
ΔΠΧΑ
IFRS
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DinasAlexandrosMscIS2010.pdf3,13 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.