Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14079
Συγγραφέας: Καραγεώργου, Μαρία
Τίτλος: Tα βασικά χαρακτηριστικά του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για χρήση από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Καραγιώργος, Θεοφάνης
Περίληψη: Έως και σήμερα, η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ αφορά μόνον τις εισηγμένες επιχειρήσεις στα χρηματιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προαιρετική εφαρμογή των ΔΛΠ συναντάται από μικρό αριθμό επιχειρήσεων που είτε έχουν το μέγεθος για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των ΔΛΠ, είτε είναι συνδεδεμένες με τις εισηγμένες επιχειρήσεις και υποχρεούνται εμμέσως στην εφαρμογή τους. Ο μεγάλος αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν εφαρμόζει τα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ κάτι που υπονομεύει την εφαρμογή τούς και από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Οι κυριότερες αιτίες που αποθαρρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την εφαρμογή των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ είναι το κόστος εφαρμογής τους, καθώς και το γεγονός ότι απαιτείτε εξειδικευμένο προσωπικό και νέα συστήματα μηχανογράφησης. Για την διεύρυνση της εφαρμογής των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IΑSB) έκκρινε απαραίτητη την δημιουργία ενός Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΔΠΧΠ για ΜΜΕ). Ο σκοπός του προτεινόμενου προτύπου είναι να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να μειώσει το κόστος εφαρμογής τους, προσφέροντας ένα απλοποιημένο, αυτοτελές σύνολο λογιστικών αρχών οι οποίες είναι κατάλληλες για μικρότερες, μη εισηγμένες εταιρίες, καταργώντας επιλογές λογιστικής μεταχείρισης, απαλείφοντας θέματα που γενικά δεν σχετίζονται με τις ΜΜΕ και απλοποιώντας μεθόδους αναγνώρισης και επιμέτρησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του ΔΠΧΠ για χρήση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτά περιγράφονται στο πρότυπο που εκδόθηκε από τον IASB τον Ιούλιο του 2009. Πιο συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 1 αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ, το Κεφάλαιο 2 καταπιάνεται με την χρήση των εκάστοτε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από τις Ελληνικές επιχειρήσεις ενώ το Κεφάλαιο 3, που αποτελεί και την καρδία της εργασίας, παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 γίνεται η κριτική του προτύπου και παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή του προτύπου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Λέξεις Κλειδιά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΜΜΕ
Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
ΔΠΧΠ
ΔΛΠ
IASB
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
KarageorgouMariaMsc2010.pdf1,05 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons