Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14051
Συγγραφέας: Δεληγιάννη, Βαία
Τίτλος: Διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Περίληψη: Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας προσπαθεί να προωθήσει την απασχόληση σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες κοινωφελούς χαρακτήρα με στόχο την έμμεση δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ,την καταπολέμηση το κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης. Η κοινωνική οικονομία θα μπορούσε να αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας , δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στην Ευρώπη η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, απασχολώντας 11 εκατ. εργαζομένους και αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 5,9% της συνολικής απασχόλησης και 6,7% της μισθωτής απασχόλησης. Παρόλο που τα μοντέλα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η κοινωνική οικονομία έχει οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους που για να επιτευχθούν χρειάζονται νέες πολιτικές που βασίζονται στην υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ατόμων, καθώς και στην συμμετοχή. Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας με θέμα «Διοίκηση Κοινωνικών επιχειρήσεων» είναι αρχικά να γίνει μια εισαγωγή έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές στις έννοιες και στα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονομίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της διοίκησης της κοινωνικής επιχείρησης. Γίνεται κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων και εισαγωγή στον «τρίτο τομέα». Γίνεται εκτενής αναφορά και αναλυτική παρουσίαση των μοντέλών των κοινωνικών επιχειρήσεων, τα οποία είναι ο συνεταιρισμός, ο γυναικείος συνεταιρισμός, ο αγροτικός, ο αστικός, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ο κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, το Μοντέλο κοινωνικής επιχειρηματικότητας της κοινωνικής δικαιόχρησης (SOCIAL FRANCHISING),το μοντέλο κοινωνικής επιχειρηματικότητας της Θερμοκοιτίδας των Επιχειρήσεων (BUSINESS INCUBATOR), εταιρία Λαϊκής Βάσης (Ε.Λ.Β.),ιδρύματα και οι επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης. Παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής των κοινωνικών επιχειρήσεων από την παγκόσμια και την ελληνική αγορά .Στο τελευταίο μέρος της εργασίας αναλύεται η έννοια και τα χαρακτηριστικά της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οργάνωση και η διοίκηση των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης τους.
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνικές επιχειρήσεις
Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf532,25 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons