Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14050
Συγγραφέας: Ιατρού, Βασίλειος
Τίτλος: Έλεγχος στασιμότητας του χρυσού για την περίοδο 2005-2009
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Περίληψη: Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη της συμπεριφοράς της τιμής του χρυσού για την περίοδο 2005-2009. Σκοπός της μελέτης είναι να γίνει έλεγχος στασιμότητας της παραπάνω μεταβλητής και το κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από την ύπαρξη διαρθρωτικών/δομικών αλλαγών. Επίσης η εργασία αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφόρηση για την ιστορία και τον ρόλο του πολύτιμου μετάλλου. Έτσι αρχικά εξετάζεται η ύπαρξη δομικών αλλαγών με τη μέθοδο του Perron και στη συνέχεια με τη χρήση του στατιστικού πακέτου Eviews, μέσω δύο ξεχωριστών περιπτώσεων γίνεται η διερεύνηση της συμπεριφοράς της υπό μελέτη μεταβλητής. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν πως η μεταβλητή μας δεν είναι στάσιμη, αν ληφθεί όμως στην πρώτη περίπτωση η δομική αλλαγή, τότε η μεταβλητή γίνεται στάσιμη.
Λέξεις Κλειδιά: Χρυσός
Έλεγχος στασιμότητας
Τιμή χρυσού
Στασιμότητα
Μοναδιαία ρίζα
Δομικές αλλαγές
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Iatrou Vasileios Diplomatiki.pdf1,22 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons