Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13890
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδου, Άννα
Τίτλος: Εκτίμηση των παραγόντων που επιδρούν στη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου
Ημερομηνία Έκδοσης: 2009
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Επόπτης Καθηγητής: Σινάτκας, Ιωάννης
Περίληψη: Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει τον βαθμό χρήσης-υιοθέτησης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και να εξετάσει τους παράγοντες που επιδρούν στην υιοθέτηση ή μη της χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα η οποία βασίστηκε σε πρωτογενή δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα επιμέρους τμημάτων/ερωτήσεων του ερωτηματολογίου ελέγχθηκαν με τη στατιστική τεχνική της κατηγορικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (Categorical Principal Components Analysis) μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS (SPSS, 2007). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας, για τις ενότητες του ερωτηματολογίου στις οποίες εφαρμόστηκε, θεωρούνται ικανοποιητικά σε συνδυασμό με τους σκοπούς της διατριβής. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση από τα αποτελέσματα της οποίας προέκυψε ότι οι καταναλωτές δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με το ηλεκτρονικό εμπόριο και, αν και θέλουν να ενημερωθούν περισσότερο, δεν το χρησιμοποιούν συχνά. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τόσο τον Η/Υ όσο και το διαδίκτυο ειδικότερα κυρίως για άλλους λόγους πέρα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ενθαρρυντικό επίσης είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων πιστεύει ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή υπηρεσία του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Λέξεις Κλειδιά: Διείσδυση Internet
Παράγοντες αποδοχής
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Konstantinidou_Msc2009.pdf770,77 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα
Konstantinidou_Presentation.pdfΠαρουσίαση126,33 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.