Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13882
Συγγραφέας: Λότσιου, Αντωνία
Τίτλος: Μαθηματική μοντελοποίηση και χωρητικότητα φωνής ασύρματων IEEE 802.11 τοπικών δικτύων
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Επόπτης Καθηγητής: Βίτσας, Βασίλειος
Περίληψη: Το πρωτόκολλο IEEE 802.11 είναι το πλέον διαδεδομένο πρωτόκολλο στην περιοχή των ασύρματων τοπικών δικτύων επικοινωνίας (WLANs). Τα τελευταία χρόνια οι εφαρμογές φωνής Voice over IP (VoIP) λόγω του χαμηλού κόστους συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τόσο των ερευνητών όσο και της βιομηχανίας. Η μετάδοση φωνής όμως με τη χρήση του πρωτοκόλλου IP (Voice over IP-VoIP) σε δίκτυα IEEE 802.11 εισάγει σημαντικές καθυστερήσεις λόγω του μικρού μεγέθους των πακέτων φωνής και των διαδικασιών προσπέλασης στο ασύρματο μέσο. Στη συγκεκριμένη εργασία αναπτύχθηκε μαθηματικό μοντέλο για το IEEE 802.11 κατανεμημένο μηχανισμό πρόσβασης (Distributed Coordination Function-DCF) στο κοινό μέσο μετάδοσης, θεωρώντας ταυτόχρονη εκπομπή σταθμών δεδομένων και φωνής. Ασχοληθήκαμε με τη μελέτη χαρακτηριστικών μετάδοσης όπως πιθανότητα απόρριψης πακέτων (Packet Drop Probability), μέσο χρόνο απόρριψης πακέτου (Average time to drop a packet) και μέσο χρόνο καθυστέρησης πακέτων (Average Packet Delay). Για την αξιοποίηση των διεθνών αποδεκτών προδιαγραφών ποιότητας επικοινωνιών φωνής (VoIP QoS), χρησιμοποιήσαμε τις ανώτατες τιμές και βάσει αυτών αναπτύχθηκε μεθοδολογία υπολογισμού της χωρητικότητας του δικτύου. Το προτεινόμενο αναλυτικό μοντέλο επαληθεύτηκε συγκρίνοντας τα αναλυτικά αποτελέσματα με τα αποτελέσματα προσομοιωτή (simulator).
Λέξεις Κλειδιά: IEEE 802.11 WLAN
Packet delay
Jitter
Voice capacity
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Lotsiou_Msc2010.pdf3,57 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons