Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13857
Author: Βερύκιος, Χρήστος
Title: Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της μαθηματικής επιστήμης
Alternative Titles: The contribution of new technologies in mathematics science teaching
Date Issued: 2010
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Πέκος, Γεώργιος
Abstract: Από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, ο τρόπος μάθησης, απασχολούσε την εκπαιδευτική κοινότητα. Δημιουργήθηκαν σχολές, αναπτύχθηκαν απόψεις για έναν πιο εύληπτο και ουσιαστικό τρόπο, μετάδοσης της γνώσης. Η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης σε συνδυασμό με τη σύγχρονη ψυχολογική αντίληψη στα θέματα διδακτικής, εισήγαγε διακριτικά τις νέες τεχνολογίες στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο περιβάλλον της Μαθηματικής επιστήμης η είσοδος τους, προσέδωσε εμπλουτισμό, αίγλη και ταυτόχρονα άνοιξε νέους δρόμους για διερεύνηση, πειραματισμό, ταχύτητα υπολογισμών και ποιοτική αναβάθμιση. Η χρωματική παρέμβαση έκανε διακριτές τις Γεωμετρικές έννοιες. Γενικότερα, η τεχνολογία συνέβαλε σε έναν ελκυστικότερο τρόπο διδασκαλίας. Στο νέο λοιπόν αυτό ψηφιακό περιβάλλον συνυπάρχουν αρμονικά τρεις παράγοντες πλέον, οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν σε μια αρτιότερη διδασκαλία. Η παγκοσμιοποίηση της μαθηματικής γνώσης, άνοιξε καινούργιους ορίζοντες και έδωσε στο χώρο, νέες προοπτικές. Η ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών, η ενημέρωση για οτιδήποτε επιστημονικά νέο, κατέστησε κοινωνό, μέσω του διαδικτύου, ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μέρος της γης. Η χώρα μας, μέσα από την Ευρωπαϊκή προοπτική της, για μια εκπαίδευση χωρίς φραγμούς και αποκλεισμούς στη γνώση και την επιστήμη ευρύτερα, προσπαθεί με μια σειρά από δράσεις, να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των Μαθηματικών σε όλες .τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι συνθήκες για μια τέτοια τεχνολογική μεταρρύθμιση είναι πλέον ώριμες. Κάθε επένδυση στην εκπαίδευση με τον αειφόρο χαρακτήρα της και τη διαθεματική της διάσταση, προετοιμάζει τις επερχόμενες γενιές, για ακόμη μεγαλύτερα τεχνολογικά και πνευματικά άλματα. Ευγενής φιλοδοξία όλων των φορέων της εκπαίδευσης είναι η ελευθερία της σκέψης, η καλλιέργεια της επιστημονικής αριστείας, η προαγωγή Γης δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Όλων αυτών η τεχνολογία είναι αρωγός και συμπαραστάτης. Ο ρόλος της, στο διδακτικό χώρο, θα είναι καθοριστικός, επίκαιρος και καταλυτικός.
Since ancient times the educational community has been concerned with the method of learning. Several schools appeared and aspects were developed for an easier to understand and more substantial way of communicating knowledge. The development of pedagogy, in combination with the modern psychological approach to issues of teaching, has gradually introduced the new technology into education. The new technology has enriched and enlightened Mathematical science and simultaneously has opened up new methods of investigation, experiment, rapid calculation and qualitative improvement. The geometrical concepts were clarified through the use of colour. In general, technology has contributed to a more attractive teaching method. In this digital environment, three factors coexist in harmony, which are required to cooperate so that teaching becomes more complete. The globalization of Mathematical knowledge has opened up new horizons and provided a new perspective in this area. Rapid communication of information, via the internet, is spreading scientific literature which has enabled the worldwide participation of the scientific community. Our country through its European perspective makes efforts through a series of actions to incorporate the new technology in teaching mathematics to all educational levels, for an education free of barriers and exclusions from knowledge and science in general. The condition for such a technological reform has already matured. Every sustainable investment in education prepares the future generation for ever greater technological and intellectual leaps. What those involved in education long for is the freedom of thought, promotion of scientific distinction, creativity and innovation, which are assisted and supported by technology. The role of technology in teaching will be timely and decisive.
Keywords: Ψηφιακή τάξη
Σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον
Μαθηματικό λογισμικό
Μαθησιακές δυσκολίες
E-class
Digital class
Modern educational environment
Mathematical software
Learning difficulties
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 446-476).
032/2010
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verikios_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)266.48 kBAdobe PDFView/Open
Verikios_Phd2010.pdf13.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.