Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13817
Συγγραφέας: Λιλέ, Παναγιώτα
Τίτλος: Μέθοδοι χρηματοοικονομικών προβλέψεων και προϋποθέσεις πρακτικής εφαρμογής τους με τη χρήση της Πληροφορικής
Ημερομηνία Έκδοσης: 2010
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Περίληψη: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των χρηματοοικονομικών προβλέψεων την πρακτική εφαρμογή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η εργασία διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει μια θεωρητική προσέγγιση του όρου πρόβλεψη, ενώ στη δεύτερη γίνεται αναφορά της υλοποίησης της θεωρίας των προβλέψεων στην πράξη χρησιμοποιώντας την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας. Αρχικά δίνεται μια γενική εικόνα της έννοιας πρόβλεψη και του ρόλου της στις επιχειρηματικές διαδικασίες και παρουσιάζονται όλες οι δυνατές ταξινομήσεις των προβλέψεων όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τη μέθοδο των χρονοσειρών λόγω της ευρείας χρήσης της στην πράξη.(κεφάλαιο 1) Στη συνέχεια του θεωρητικού μέρους μελετώνται πιο πρακτικά θέματα όπως πιθανά σφάλματα που λαμβάνουν χώρα κατά την πρόβλεψη και ορισμένοι κανόνες που είναι καλό κανείς να τηρεί για την ορθή διεξαγωγή της (κεφάλαιο 2), δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως στις προβλέψεις (κεφάλαιο 3) αλλά και η επίδραση (θετική και αρνητική) μιας πρόβλεψης (καλής ή κακής) στις επιχειρήσεις (κεφάλαιο 4) και προτείνονται τρόποι αποφυγής των λαθών (κεφάλαιο 5). Η μελέτη περιλαμβάνει και μια συνοπτική περιγραφή της μεθόδου Delphi που χρησιμοποιείται στις προβλέψεις (κεφάλαιο 2.3). Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα επιτεύγματα της συνεργασίας της επιστήμης της πληροφορικής με τη χρηματοοικονομική. Επιχειρείται μια παρουσίαση των τρεχόντων τεχνολογικών επιτευγμάτων και λύσεων που δίνονται από διάφορες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. (κεφάλαιο 6) Η παρουσίαση είναι χωρισμένη σε κεφάλαια ανά εταιρία και περιγράφονται όσο αναλυτικά χρειάζεται για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διπλωματικής η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των πλατφορμών που είναι διαθέσιμες σήμερα. Έγινε εκτεταμένη έρευνα προς αναζήτηση πλατφορμών που να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προβλέψεις αλλά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αφού οι εταιρίες εστιάζουν στο να παρέχουν στους πελάτες τους, που στην πλειοψηφία τους είναι τράπεζες και οργανισμοί, ολοκληρωμένα συστήματα που βοηθούν στον έλεγχο ολόκληρης της δομής και λειτουργίας της επιχείρησης, από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες διαδικασίες. Φυσικά σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι προβλέψεις όσον αφορά τη διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου (risk management), στον τομέα τις έκδοσης αναφορών (reports) για διοικητική πληροφόρηση, μελέτη στρατηγικών και επενδύσεις.
Λέξεις Κλειδιά: Προβλέψεις
Πλατφόρμες
Χρηματοοικονομική
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Lile_Msc2010.pdf841,39 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons