Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13720
Συγγραφέας: Σιρμανίτσας, Χρήστος
Τίτλος: Οι μεταβολές στη νομοθεσια των ανωνύμων εταιριών κατά τη χρονική περίοδο 2007 – 2008 αναφορικά με τον Κ.Ν. 2190/1920, κώδικα βιβλίων και στοιχείων, κώδικα φορολογίας εισοδήματος και το φόρο προστιθέμενης αξίας
Ημερομηνία Έκδοσης: 2009
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Επόπτης Καθηγητής: Νεγκάκης, Χρήστος
Περίληψη: Ο Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» καθώς επίσης και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) αλλά και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα αντικείμενα συζητήσεων και μελετών έρευνας στους χώρους της οικονομικής επιστήμης. Κάθε χρόνο, γίνονται πολλές εργασίες αναφορικά με τις εισηγήσεις των διατάξεων των μεταρρυθμίσεων που επέρχονται από την νομοθετική κοινότητα καθώς και την όσο το δυνατόν πληρέστερη ερμηνεία τους. Στόχος αυτής της επιστημονικής εργασίας είναι να παρουσιαστούν όλες οι αλλαγές από την νομοθετική κοινότητα αναφορικά με την νομολογία στις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) στην περίοδο 2007 με 2008. Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα εξετάσουμε και θα παρουσιάσουμε τις αλλαγές στον Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών». Θα αναφερθούμε στις εισαγωγικές έννοιες του νόμου αυτού όπως είναι ο σκοπός του, οι γενικές διατάξεις, ο ορισμός της ανώνυμης εταιρείας και άλλα παρεμφερή. Στη συνέχεια του μέρους αυτού θα αναφέρουμε τις τροποποιήσεις που επήλθαν αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), έπειτα για τις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.). Θα προχωρήσουμε στον έλεγχο των ανωνύμων εταιρειών. Μετά θα αναφέρουμε τις όποιες μεταβολές στα βιβλία, τον ισολογισμό και την διάθεση των κερδών, θα περάσουμε έπειτα στην διάλυση και εκκαθάριση των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και σε θέματα σχετικά με τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Τέλος θα αναφερθούμε στην κρατική εποπτεία, στις μετατροπές των ανωνύμων σε άλλες μορφές εταιρειών, στην διάσπασή τους αλλά και στη σχέση τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε τις αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως είναι η εισαγωγή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και φορολογικά θέματα που έχουν ως σημείο αναφοράς το τέλος αυτό. Στο τρίτο μέρος αφορά τις αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και κυρίως τις διατάξεις της που σχετίζονται με τις ανώνυμες εταιρείες, στην φορολογία των νομικών προσώπων, στις κυρώσεις που επέρχονται αλλά και στην παρακράτηση τους φόρου αυτού. Στο τέταρτο μέρος τέλος θα αναφερθούμε στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και αποκλειστικά στις ρυθμίσεις θεμάτων στον φόρο αυτό, δηλαδή στην παραγραφή και το ποιοι είναι υπόχρεοι στο φόρο αυτό.
Λέξεις Κλειδιά: ΑΕ
ΚΝ 2190
ΚΒΣ
ΚΦΕ
ΦΠΑ
Νομοθεσία
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
SirmanitsasMsc2009.pdf2,21 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.