Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13636
Συγγραφέας: Φλωρόπουλος, Ιορδάνης Ν.
Τίτλος: Η πρώιμη υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.: η περίπτωση των μικρών και μεσαίου μεγέθους ελληνικών επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης: 2006
Εκδότης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Περίληψη: Η εργασία αυτή έχει ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου ετοιμότητας και γνώσης ή εξοικείωσης των λογιστών στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) στις μικρές και μεσαίου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις. Η ερευνά μας πραγματοποιήθηκε με την αποστολή ενός ερωτηματολογίου στους λογιστές των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιώντας το τεστ ανεξαρτησίας x² (p < 0,05)˙ η ανάλυση έδειξε ότι: (α) το επίπεδο ετοιμότητας για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. δεν ήταν ανεξάρτητο από την κατάταξη της επιχείρησης σε εισηγμένη ή μη εταιρία, (β) το επίπεδο ετοιμότητας για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από τους λογιστές δεν ήταν ανεξάρτητο από το μέγεθος της επιχείρησης, (γ) το επίπεδο ετοιμότητας για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. δεν ήταν ανεξάρτητο από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης, (δ) το επίπεδο μόρφωσης των λογιστών δεν ήταν ανεξάρτητο από το μέγεθος της επιχείρησης, (ε) τα χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας δεν ήταν ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε καμία συνάφεια στην κατάταξη της επιχείρησης σε εισηγμένη ή μη και στο επίπεδο γνώσης ή εξοικείωσης των λογιστών για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.
Λέξεις Κλειδιά: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Αποκάλυψη Πληροφοριών
Εναρμόνιση
Ελλάδα
Συσχετιζόμενα Αναγνωριστικά: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13595
Εμφανίζεται στις Συλλογές:Τιμητικός τόμος Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Φλωρόπουλος.pdf4,25 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.