Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13570
Συγγραφέας: Σπανού, Αικατερίνη
Τίτλος: Χρηματοπιστωτικές κρίσεις, αιτια και αφορμές
Ημερομηνία Έκδοσης: 2009
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Επόπτης Καθηγητής: Νούλας, Αθανάσιος
Περίληψη: Ο σκοπός εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, των συνθηκών εκείνων που ευνόησαν την εκδήλωση της και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλει η μελέτη των σημαντικότερων Χρηματοπιστωτικών Κρίσεων του περασμένου αιώνα που παρατίθεται στο πρώτο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι παγκόσμιες μακροοικονομικές συνθήκες καθώς επίσης το θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον που πλαισίωσαν την κρίση ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τα όσα ακολουθούν. Γίνεται επιπλέον παρουσίαση του χρονικής εξέλιξης της κρίσης και των χαρακτηριστικών αυτής για να πάμε αναλυτικά στο τρίτο κεφάλαιο όπου εξετάζονται αναλυτικά τα αίτια της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις εξελίξεις και τις αντιδράσεις μετά την κρίση ενώ στο πέμπτο περιγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης καθώς επίσης και κάποια διορθωτικά μέτρα που θα μπορούσαν να προφυλάξουν στο μέλλον την παγκόσμια οικονομία από μία αναλόγου μεγέθους κρίση.
Λέξεις Κλειδιά: Κρίσεις
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
SpanouMsc2008.pdfΔιπλωματική954,03 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.