Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13557
Συγγραφέας: Κιουμουρτζίδου , Μαρία
Τίτλος: Επιχειρήσεις και περιβάλλον: περιβαλλοντικά κόστη και η μέτρηση τους
Ημερομηνία Έκδοσης: 2009
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Σαρτζετάκης, Ευτύχιος
Περίληψη: Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι οι επιχειρήσεις, μέσω καλύτερων επιχειρηματικών πρακτικών, μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι εταιρείες έχουν πλέον ισχυρά κίνητρα προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν νέες επιχειρηματικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων έχει κάνει βήματα στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Στην παρούσα εργασία αρχικά θα γίνει αναφορά των επιπτώσεων που έχει η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα στο περιβάλλον και την σημαντικότητα της αφύπνισης των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αφορμή την ανάγκη των επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος θα γίνει μια παρουσίαση των σημαντικότερων συστημάτων πιστοποίησης, το EMAS και ISO 14000. Στην συνέχεια θα αναλυθεί ο όρος της περιβαλλοντικής κοστολόγησης και οι λειτουργίες της σε μία επιχείρηση. Συστατικό στοιχείο της περιβαλλοντικής κοστολόγησης αποτελούν τα περιβαλλοντικά έξοδα και πιο συγκεκριμένα ο προσδιορισμός τους, η κατηγοριοποίηση τους και ο κατάλληλος χειρισμός τους από την επιχείρηση. Ακολούθως θα παρουσιαστούν τρεις βασικοί μέθοδοι χρηματικής αποτίμησης του κόστους αλλά και των ωφελειών που προκύπτουν από την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, θα αναφερθεί ο ρόλος της πληροφόρησης που παρέχει η περιβαλλοντική κοστολόγηση ως παράμετρος στην λήψη των διοικητικών αποφάσεων σε μια επιχείρηση.
Λέξεις Κλειδιά: Περιβαλλοντική κοστολόγηση
Περιβαλλοντικά έξοδα
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
KioumourtzidoMsc2009.pdf370,45 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.