Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13548
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδου, Ευδοξία
Τίτλος: Βασιλεία ΙΙ και Τραπεζικό Σύστημα: μελέτη περίπτωσης
Ημερομηνία Έκδοσης: 2009
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόπτης Καθηγητής: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Περίληψη: Η εργασία αυτή πραγματεύεται το Νέο Πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας της Βασιλείας, έτσι όπως θεσπίστηκε από την Επιτροπή Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών (Basel Committee on Banking Supervision). Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους κανόνες που αφορούν το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι (1988), καθώς και εκείνους που αφορούν το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ (2002). Επιπλέον, γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο παραπάνω Συμφώνων και παρουσιάζονται οι μέθοδοι υπολογισμού του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου. Στο 2ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου της Βασιλείας για την εφαρμογή σε διεθνές, κοινοτικό, αλλά και εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύονται οι επιπτώσεις του νέου συμφώνου στην κεφαλαιακή θέση και την αποτελεσματικότητα των τραπεζών, καθώς και οι στόχοι και οι ωφέλειες των κανόνων της Βασιλείας. Στο 3ο Κεφάλαιο εξετάζεται αναλυτικά η ελληνική τραπεζική νομοθεσία, καθώς και οι επιπτώσεις των εποπτικών κανόνων στην ελληνική πραγματικότητα. Στο 4ο Κεφάλαιο υπολογίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια με βάση τον λειτουργικό κίνδυνο. Ακόμη, αναλύονται οι τρεις μέθοδοι υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου (Η μέθοδος του Βασικού Δείκτη, η Τυποποιημένη μέθοδος και η Εξελιγμένη προσέγγιση). Στο 5ο Κεφάλαιο παραθέτουμε την οικονομετρική προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τις έξι μεγαλύτερες τράπεζες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (Εθνική, Alpha, Eurobank, Αγροτική, Εμπορική, Πειραιώς). Σκοπός είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας πάνω στην εφαρμογή των εποπτικών κανόνων της Βασιλείας.
Λέξεις Κλειδιά: Σύμφωνο Βασιλείας
Κεφαλαιακή επάρκεια
Λειτουργικός κίνδυνος
Πληροφορίες: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
KonstantinidouMsc2009.pdf863,11 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.