Search


Current filters:
Reset Form
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-26 of 26 (Search time: 0.339 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος προβολής διαγραμμάτων σε άτομα με πρόβλημα όρασης με χρήση απτικής συσκευής χαμηλού κόστους.Αντωνιάδης, Γεώργιος Α.
2013Η συναισθηματική νοημοσύνη και η εργασιακή δέσμευση των διευθυντών/προϊσταμένων επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση των υφισταμένων τους; Εμπειρική μελέτη στο διοικητικό προσωπικό μιας πανεπιστημιακής μονάδας.Καραμπατάκη, Φωτεινή
2013Επαγγελματική επιλογή και προσωπικότητα. Έρευνα σε εργαζόμενους του Ν. Θεσσαλονίκης.Θεοδώρου, Ευφροσύνη
2013Η γνώση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας και η συμβολή της στην απασχολησιμότητα και στην εργασιακή κινητικότητα. Συγκριτική μελέτη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.Βαζούρα, Γεωργία Ευαγγελία
2013Διερεύνηση των μεθόδων, τεχνικών και στρατηγικών πρώτης ανάγνωσης και γραφής που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.Ναούμη, Παρασκευή
2013Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης σε περίπτωση παιδιού με αυτισμό με τη χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισηςΧαλαστάνη, Χαρίκλεια
2013Οι επιμορφωτικές ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: μια εμπειρική διερεύνηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, στις Περιφερειακές και στις Θεματικές Βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βασισμένη στις αντιλήψεις των ιδίων υπαλλήλων.Παπούλια, Αργυρώ
2013Εργαλεία του Moodle και εκπαίδευση ενηλίκων.Κωνσταντινίδης, Λαυρέντιος Π.
2013Γνώσεις και δεξιότητες μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα της φυσικής: επιπτώσεις για την εκπαιδευτική συμπερίληψη.Αλτιπαρμάκη, Αλεξάνδρα
2013Δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου μαθητών γυμνασίουΠαπαεμμανουήλ, Πανδώρα
2013Αντιλήψεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης του δημοτικού σχολείου για τις αναπηρίες.Ζαλίδου, Γεωργία
2013Η μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τρία εναλλακτικά μοντέλα: το μοντέλο της Maslach, το μοντέλο της Pines και το μοντέλο της Κοπεγχάγης.Δανιηλίδου, Αθηνά
2013Χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας και αξιοποίηση υποστηρικτικής τεχνολογίας σε άτομα-παιδιά με ειδικές εκπαιδετικές ανάγκες.Πασχαλίδου, Μυρτώ-Ευαγγελία
2013Η δευτεροβάθμια μειονοτική εκπαίδευση από την οπτική της διαπολιτισμικότητας και οι επιμορφωτικές ανάγκες των μειονοτικών εκπαιδευτικών.Τσαρεκτσή, Τζενάν
2013Συναισθηματική εργασία στις σχέσεις με πελάτες και συναδέλφους: εξετάζοντας τις επιπτώσεις της σε διαστάσεις της εργασιακής ευημερίας.Μπουσάκη, Αικατερίνη
2013Το μαθησιακό και το διδακτικό στυλ εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας: διερεύνηση, ατομικές διαφορές, αλληλοσυσχετίσεις.Σπατίδογλου, Παρασκευή
2013Η ηθική παρενόχληση των δημοσίων υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο και η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση του φαινομένου.Ζιγρικά, Ευαγγελία
2013Εξωτερική αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Η περίπτωση του προγράμματος κατάρτισης ανέργων "Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων" που υλοποιείται από ΚΕΚ στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.Ζερβός, Βαλάντης Γ.
2013Εκτίμηση ορθότητας και βεβαιότητας των απαντήσεων στο μάντεμα λέξεων από ενήλικες μαθητές της Ιταλικής γλώσσας.Κλειδαρά, Χριστίνα
2013Η διάσπαση προσοχής-υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) στο γενικό πληθυσμό των εφήβων: συσχετίσεις με την αυτο-εκτίμηση και τη σχολική επίδοση.Τόλιου, Ελένη
2013Η επαγγελματική εξουθένωση των ιδιωτικών υπαλλήλων και η σχέση της με την εργασιακή δέσμευση.Βασιλειάδου, Ελευθερία
2013Αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση ζωής σε κωφούς και βαρήκοους ενήλικες.Παπαδοπούλου, Ελένη
2013Ο ρόλος των συναισθημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων υπό το πρίσμα της μετασχηματίζουσας μάθησης.Αντωντζίκη, Όλγα
2013Απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους και της εμπλοκής των γονέων.Εκουτσίδου, Ελένη
2013Ενίσχυση των επικοινωνιακών συμπεριφορών μέσω του προγράμματος PLAI σε περίπτωση παιδιού με βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίεςΚυριακίδου, Ευθυμία
2013Σύγκριση γνώσης γονέων και εκπαιδευτικών στα συμπτώματα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στην προσχολική ηλικία.Δεληγιαννίδου, Αναστασία
Results 1-26 of 26 (Search time: 0.339 seconds).
  • previous
  • 1
  • next