Διπλωματικές Εργασίες / Master’s Theses Community home page


Η υποκοινότητα οργανώνει τις εργασίες των αποφοίτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι διπλωματικές εργασίες αναρτούνται στη συλλογή μετά την επιτυχή υποστήριξή τους στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και εφόσον κριθούν επιτυχώς. Η υποκοινότητα διαιρείται σε επιμέρους συλλογές ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σχετικά με την κατάθεση μιας Διπλωματικής Εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Η υποβολή του κειμένου της διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή είναι υποχρεωτική για όλους τους απόφοιτους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πριν την ορκωμοσία τους. Η υποβολή της εργασίας πραγματοποιείται από τον ίδιο το φοιτητή (αυτοκατάθεση) σύμφωνα με τα πρότυπα που ακολουθεί η Βιβλιοθήκη.
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις οδηγίες υποβολής της εργασίας σας καθώς και μια σειρά από χρήσιμα ενημερωτικά έντυπα τα οποία θα σας βοηθήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The subcommunity organises all Master’s Theses of the University of Macedonia Master’s Programs.

Submission of their Master’s Thesis is obligatory for all Master’s Program students after its successful defense in front of the Examination Committee. The following links will provide you with all the information and the relevant forms and applications you need in order to deposit your Master’s Thesis to the Institutional Repository.

Πληροφορίες / Information:

Κυριακή Μπαλτά / Kyriaki Balta (τηλ. / tel. 2310 891836)
email: psepheda@uom.gr


Browse

Collections in this community

International Public Administration (Μ)

Διεθνής Δημόσια Διοίκηση

ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M)

(Master in Information Systems - MIS)

Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (M)

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης (M)

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας