Ψηφιακό υλικό για Εντυποανάπηρους Φοιτητές / Digital Material for Print-disabled Students Αρχική Σελίδα Κοινότητας

Ψηφιακό υλικό για εντυποανάπηρους φοιτητές ή φοιτητές με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

Η συλλογή απευθύνεται μόνο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς εντυποανάπηρους φοιτητές, ή φοιτητές με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει ως στόχο την υποστήριξη και διευκόλυνση των σπουδών τους. Περιλαμβάνει συγγράμματα, εγχειρίδια και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό τα οποία, κατόπιν αιτήματος των επωφελούμενων φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχουν αποκτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή από τους εκδοτικούς οίκους ή έχουν ψηφιοποιηθεί (από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ή τη Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και στη συνέχεια υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να καταστεί προσβάσιμη η μορφή τους. Πρόσβαση στη συλλογή έχουν αυστηρά και μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες αδειοδοτημένων φοιτητών που ανήκουν στους επωφελούμενους του νόμου 4672/2020 (ΦΕΚ Α 48-04.03.2020).

Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε ερωτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό του τμήματος Ψηφιακή Βιβλιοθήκη-Υπηρεσίες για ΑμεΑ στα τηλέφωνα 2310 891 832, 2310 891 830, και email amealib@uom.edu.gr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital material for visually impaired students or students with other print disabilities

The collection is exclusively addressed to undergraduate and postgraduate students of the University of Macedonia who are visually impaired or suffer any form of print disabilities and aims to support and facilitate their studies. It includes textbooks and other educational material, which, after beneficiary students’ request, have been obtained in electronic form from the publishers or have been digitized (by the Library & Information Center or the Accessibility Unit of the University of Macedonia) and properly edited in an accessible format. Access is permitted only to specific categories of licensed students who are beneficiaries of law 4672/2020 (Government Gazette A 48-04.03.2020).

Information:
Should you have any questions, please contact the Digital Library - Services for persons with disabilities department by phone on 2310 891 832, 2310 891 830, and by email at amealib@uom.edu.gr

Πλοήγηση

Συλλογές σε αυτή την Κοινότητα