Ψηφιακό υλικό για εντυποανάπηρους φοιτητές/ Digital Material for Visually Impaired Students Αρχική Σελίδα Κοινότητας


Η συλλογή αυτή απευθύνεται μόνο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου με προβλήματα όρασης και έχει ως στόχο την υποστήριξη και διευκόλυνση των σπουδών τους. Περιλαμβάνει συγγράμματα, εγχειρίδια και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είτε έχει αποκτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή από τους εκδότες και έχει επεξεργαστεί κατάλληλα, ώστε να είναι προσβάσιμο από εντυπο-ανάπηρους, είτε έχει ψηφιοποιηθεί από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, κατόπιν αιτήματος εντυπο-αναπήρων φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόσβαση στη συλλογή έχουν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες αδειοδοτημένων σπουδαστών (εντυποανάπηροι φοιτητές Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τα βιβλιογραφικά στοιχεία των εγγραφών αντιστοιχούν στο ψηφιοποιημένο υλικό. Για τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία των εγχειριδίων παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο της βιβλιοθήκης: http://opac.uom.gr/.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The collection consists of several textbooks and other digitized material to help visually impaired students of the University of Macedonia fulfil their studies in both undergraduate and postgraduate programs. The digitized material is under the Greek Copyright Legislation and access is restricted only to authorized students (visually impaired undergraduate and postgraduate students)of the University of Macedonia.
Presented bibliographic data in Psepheda applies only to material digitized for specific purposes. Full bibliographic data for the textbooks can be found on Library's Catalog. http://opac.uom.gr/.


Πληροφορίες / Information:

Μοσχίδου Όλγα (2310 891832, olgam@uom.gr) / Moschidou Olga (2310 891832, olgam@uom.gr)

Πλοήγηση

Συλλογές σε αυτή την Κοινότητα