Καλωσήρθατε στην ΨΗΦΙΔΑ, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΨΗΦΙΔΑ συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και την διατήρηση και συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης.

Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαθέτει μέσω των συλλογών της δυσεύρετο έντυπο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς.

Ως ιδρυματικό αποθετήριο, στoχεύει στη συγκέντρωση, ψηφιακή διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου, όσο και άλλων δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Κοινότητες στην ΨΗΦΙΔΑ

Επιλέξτε μια κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Ιδρυματικό Αποθετήριο/Institutional Repository

Ερευνητικές εργασίες φοιτητών και δημοσιεύεσεις του Πανεπιστημίου/Student Research Papers and University Publications

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη/Digital Library

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας/ University of Macedonia Digital Library

Ψηφιακό υλικό για Εντυποανάπηρους Φοιτητές / Digital Material for Print-disabled Students

Συλλογή ελεγχόμενης πρόσβασης / Controlled access collection